صفحه اصلی
Home
| درباره ما
About Us
| محصولات
Products
| رویدادها
Events
| نشریات
Publications
| واحد فروش
Sales Department
| تماس با ما
Contact Us
| دعوت به همکاری
Cooperation
سایر محصولات  >  VECTRA 3D

 

ترکیبات:

Dinotefuran 54 mg

Pyriproxyfen 4.84 mg

Permethrin 397 mg

 

موارد مصرف:

کک ها: جهت پیشگیری و درمان ناشی از آلودگی با کک ( Ctenocephalidescanisو Ctenocephalidesfelis)

درمان، مانع از آلودگی به مدت یکماه می شود. همچنین مانع از تکثیر ک ک ها با مهار فعالیت تخ مگذاری و مهار رشد تخم ها و لاروها به مدت دو ماه می شود.

کنه ها: داروی دامپزشکی بر کارایی کنه کشی و دافعی علیه آلودگی های کن ه ای اثری پایدار دارند.

(در مورد Rhipicephalussanguineus و Ixodesricinus برای یکماه و برای Dermacentorreticulatus برای سه هفته موثرند(. اگر کنه ها مقاوم باشند، همگی آنها ممکن است به یکباره و در طول 48 ساعت اولیه پس از تجویز از بین نروند، اما امکان از بین رفتن آنها در طی یک هفته وجود دارد. جدا کردن کنه ها از بدن البته با استفاده از وسیله مناسب برداشت کنه، توصیه می شود.

پشه ها:  درمان، فعالیت دافعی پایداری (اثرات ضد تغذیه ای) فراهم میکند. دارو از گزش توسط پشه های Phelebotomus pernicious، Culexpipiens، Aedesaegypti، Stomoxyscalcitrans  به مدت یکماه پس از استفاده جلوگیری م ی کند.

 

دز مصرف:

  • وزن بدن سگ ها         حجم )میلی لیتر(
  • 0/8                1/5-4 Kg 
  • 1/6                  4-10 Kg 
  • 3/6               10-25 Kg 
  • 4/7               25-40 Kg 
  • بیش از 40 کیلوگرم           8

 

نحوه مصرف:

به روش spot-on باید مراقب بود که فقط روی پوست سالم استفاده شود.

 

احتیاط:

در موارد حساسیت شدید پوستی به دارو استفاده نگردد.

در گربه ها استفاده نشود.

تمامی سگ هایی که در یک محل نگهداری م ی شوند باید از دارو به طور همزمان استفاده نمایند.

 

بسته بندی: جعبه های مقوایی 1 یا 3 یا 6 یا 12 یا 48 عددی به همراه اپلیکاتور

ساخت:  شرکت فرانسه CEVA SANTE ANIMALE