درباره ما

سواپارس - Sava Pars

تامین کننده دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دام و طیور

ENZAPROST

ترکيب: Dinoprost (as tromethamol)                        5 mg Excipients       qsf                               

CEVAC® BROILER ND K

ترکیب و توضیح: حاوی ویروس غیرفعال نیوکاسل سویه لاسوتا که به‌صورت همگن با روغن‌های معدنی به‌عنوان یاور یا ادجوانت و روغن مرتیولات بعنوان نگهدارنده به‌صورت

CEVAC® VITABRON L

ترکیب و توضیح:این واکسن حاوی ویروس زنده تخفیف حدت‌یافته برونشیت عفونی از سویه H120 ماساچوست و ویروس نیوکاسل سویه اپاتوژنیک PHY.LMV.42 کشت داده شده در

CYSTORELINE

ترکيب: Gonadorelin (as diacetate)                 50 mcg Excipients qsf                     

CEVAC® New Flu H9 K

ترکیب: هر دز حاوی حداقل 108EID50ویروس آنفلوانزا سویه اتوژن H9N2 جدا شده در ایران و 109EID50ویروس نیوکاسل می‌باشد. موارد مصرف: برای ایجاد ایمنی در برابر

CEVAC® UNI L

ترکیب و توضیح:این واکسن حاوی ویروس زنده تخفیف حدت یافته نیوکاسل از سویه هیچنر B1، کشت داده شده در جنین تخم‌مرغ‌های SPF و لیوفیلیزه می‌باشد. 

PRID DELTA

ترکيب: Progesterone (vaginal delivery system)                                       1.55 g

CEVAC® Flu H9 K

ترکیب: هر دز حاوی حداقل 108EID50 ویروس آنفلوانزا سویه اتوژن H9N2 جدا شده در ایران می‌باشد. موارد مصرف: برای ایجاد ایمنی در برابر بیماری آنفلوانزا

CEVAC® NEW L

ترکیب و توضیح:این واکسن حاوی ویروس زنده تخفیف حدت یافته نیوکاسل از سویه لاسوتا، کشت داده شده در جنین تخم‌مرغ‌های SPF و لیوفیلیزه می‌باشد.  موارد

SYNCROSTIM

تركيب: Lyophilisate vials contain: Reconosit ituted solution for 1 dose of 2 ml contains:  موارد مصرف: خصوصیات فارماکودینامیکی: گنادوتروپین کوریونیک اسبی (eCG) یک گلیکوپروتئین بزرگ

REOMUNE® 3

ترکیب و توضیح: واکسن غیرفعال شده روغنی حاوی 3 سویه از رئوویروس شامل سویه 1133S (پاتوتیپ Tenosynovitis)، سویه 2408 (پاتوتیپ Malabsorption) و سویه 412SS (سروتیپ

®CEVAC IBird

ترکیب و توضیح:این واکسن حاوی ویروس زنده تخفیف حدت یافته برونشیت عفونی از سویه 1/96 متعلق به گروه 793B، کشت داده شده در جنین تخم‌مرغ‌های

REGULIN

تركيب: هر ايمپلنت حاوی 18 ميلي‌گرم ملاتونين مي‌باشد.  موارد مصرف: ملاتونين هورمون مترشحه از غده پينه‌آل است. ملاتونین پیام‏رسان طول روز بوده که توسط آن

®CORYZA 3 GEL

ترکیب و توضیح: این واکسن حاوی ترکیبی از سه سروتیپ C ,B ,A باکتری ایوی باکتریوم پاراگالینارم میباشد، که به صورت همگن با روغنهای معدنی

CEVAC® MASS L

ترکیب و توضیح:این واکسن حاوی ویروس زنده تخفیف حدت یافته برونشیت عفونی از سویه B-48 ماساچوست، کشت داده شده در جنین تخم‌مرغ‌های SPF و لیوفیلیزه

CEVAXEL® RTU

تركیب:  Ceftiofur (as hydrochloride) 50 mg Excipient qsp     1 ml موارد و دوز مصرفی:  در گاو شامل: درمان عفونتهای مرتبط با باکتری‏های حساس به

®CORYZA COMBO 6

ترکیب و توضیح: این واکسن حاوی ترکیبی از ویروسهای غیر فعال شده نیوکاسل سویه لاسوتا، ویروس برونشیت عفونی سویه ماساچوست و ویروس سندرم کاهش تولید

CEVAC® META L

ترکیب و توضیح:این واکسن حاوی ویروس تخفیف حدت‌یافته سندرم کله بادی سویه CRR126 (سروتیپB) کشت داده شده در جنین تخم‌مرغ‌های SPF و لیوفیلیزه شده می‌باشد.

MARBOX

تركیب:  Marbofloxacin 100 mg Excipient qsp 1 ml خصوصیات فارماکودینامیک: ماربوفلوکساسین یک آنتی‏ بیوتیک سنتتیک، باکتریسید و متعلق به گروه فلوروکینولون‏ها می‏باشد که با مهار

CEVAC® MEGAMUNE ND-IB-EDS SHS K

ترکیب: واکسن فوق ترکیبی از ویروس نیوکاسل سویه لاسوتا، ویروس برونشیت عفونی سویه ماساچوست و سویه QX، ویروس سندروم کاهش تولید تخم‌ مرغ سویه B8/78

CEVAC® LT L

ترکیب و توضیح:این واکسن حاوی ویروس تخفیف حدت‌یافته بیماری لارنگوتراکئیت سویه T-20 کشت داده شده در جنین تخم‌مرغ‌های SPF و لیوفیلیزه شده می‌باشد. موارد مصرف:جهت

VETRIMOXIN® L.A

تركیب: Amoxicillin (as trihydrate salt) 15 g Excipient q.s 100 ml خصوصیات: آموکسی سیلین یک پنی سیلین نیمه سنتتیک است. فرمول طولانی اثر آموکسی سیلین

VECTORMUNE® HVT NDV

ترکيب و توضيح: واکسن نوترکيب حامل VECTORMUNE® HVT NDV يک واکسن زنده حاصل از تکنولوژي مهندسي ژنتيک با حامل HVT  (سروتيپ 3 هرپس ويروس بوقلمون)

CEVAC® FP L

ترکیب و توضیح:این واکسن حاوی ویروس تخفیف حدت یافته از سویه Cutter، کشت داده شده در جنین تخم‌مرغ‌های SPF و لیوفیلیزه می‌باشد. موارد مصرف:جهت ایمنی

®FLORKEM

ترکیب:  Florfenicol                                300 mg                        Excipients  qsf         

VECTORMUNE® FP-LT

ترکیب و توضیح: واکسن نوترکیب حامل VECTORMUNE® FP LT یک واکسن زنده حاصل از تکنولوژی مهندسی ژنتیک با حامل FP است که آنتی‌ژن اصلی جهت

POXIMUNE® AE

ترکیب و توضیح:این واکسن ترکیبی از ویروس تخفیف حدت یافته آبله از سویه Cutter، کشت داده شده در بافت فیبروپلاست جنین (CEF) و هم‌چنین ویروس

TENALINE ® 20% L.A

تركیب:  Oxytetracycline (as base) 20g Excipient qsf 100ml موارد مصرف: گاو، گوسفند، بز: درمان بیماری‌های عفونی ناشی از میكروارگانیسم‌های حساس به اكسی‏ تتراسایكلین مانند:  بیماری‏های

VECTORMUNE® FP-MG

ترکیب و توضیح: واکسن نوترکیب حامل VECTORMUNE® FP MG یک واکسن زنده حاصل از تکنولوژی مهندسی ژنتیک با حامل FP است که آنتی‌ژن اصلی جهت

®CIRCOMUNE

ترکیب و توضیح:این واکسن حاوی ویروس تخفیف حدت‌یافته بیماری کم خونی عفونی سویه DEL-ROS کشت داده شده در جنین تخم‌مرغ‌های SPF و به شکل مایع

®CEVAMUNE

خصوصيات: نحوه مصرف: چگونگي ارزيابي دريافت واکسن توسط پرنده: پرورش در بستر: 4 گروه 25 تايي پرنده از نقاط مختلف سالن را بررسي و در

CEVAC® GUMBO L

ترکیب و توضیح:این واکسن حاوی ویروس تخفیف حدت یافته از سویه LIBDV، تهیه شده در کشت سلولی و لیوفیلیزه می‌باشد. موارد مصرف:جهت ایمنی‌زایی فعال گله‌های

CEVAC® MD HVT & Rispens

ترکیب و توضیح:این واکسن حاوی ویروس مارک از سروتیپ 1 و 3 (Rispens و HVT) و به شکل منجمد می‌باشد. موارد مصرف: دز و نحوه

TIAMVET® 12.5%

ترکيب:  Tiamulin Hydrogen Fumarate:     125.0 Excipients qsf:                              1 lit

CEVAC® IBD L

ترکیب و توضیح:واکسن زنده تخفیف حدت‌یافته بیماری بورس عفونی از سویه Winterfield 2512 G-61، کشت داده شده در جنین تخم‌مرغ‌های SPF و لیوفیلیزه می‌باشد.  موارد

®ZELERIS

تركیب:  Florfenicol                                400 mg/mlMeloxicam                                5 mg/ml خصوصیات فارماکودینامیک : فلورفنیکل یک آنتی

®COGLAVAX

تركیب:  واکسن کوگلاواکس حاوی آنتی‌ژن‌های كلستریدیوم پرفریجنس تیپ‏های A,B,C,D و سایر عفونت‏های کلستریدیایی شامل كلستریدیوم نووه‌ای تیپ B، كلستریدیوم سپتیكوم، كلستریدیوم شوه‌ای و كلستریدیوم تتانی

CEVAC® TRANSMUNE

ترکیب و توضیح:این واکسن حاوی ویروس زنده گامبورو سویه Winter field 2512 G-61 (کشت داده شده در جنین تخم‌مرغ‌های SPF) به‌صورت کمپلکسی از آنتی‌ژن همراه

®EPRECIS

تركیب:Eprinomectin        20 mg/ml موارد مصرف: درمان آلودگی توسط انگل های داخلی و خارجی حساس به اپرینومکتین. گاو: گوسفند: بز: موارد منع مصرف:*در سایر گونه های حیوانی

CEVAC® ND-IB-IBD-EDS K

ترکیب: واکسن فوق محتوی ترکیبی از ویروس‌های غیرفعال شده شامل ویروس نیوکاسل سویه لاسوتا، ویروس برونشیت عفونی سویه ماساچوست، ویروس گامبورو سویه GP و ویروس

CEVAC® NOVAMUNE

ترکیب و توضیح:این واکسن حاوی ویروس گامبورو سویه SYZA26 به‌صورت کمپلکسی همراه با آنتی‌بادی‌های گامبورو و به شکل منجمد می‌باشد. موارد مصرف: دوز و نحوه

CEVAC® ND-IB-EDS K

ترکیب: واکسن فوق ترکیبی از ویروس نیوکاسل سویه لاسوتا، ویروس برونشیت عفونی سویه ماساچوست و ویروس سندرم کاهش تولید تخم‌ مرغ سویه B8/78 می‌باشد که

CEVAC® VITAPEST L

ترکیب و توضیح:این واکسن حاوی ویروس تخفیف حدت‌یافته نیوکاسل از سویه اپاتوژنیک PHY.LMV.42 کشت داده شده در جنین تخم‌مرغ‌های SPF و لیوفیلیزه می‌باشد.  موارد مصرف:

CEVAC® ND-IBD K

ترکیب و توضیح: ترکیبی از ویروس نیوکاسل سویه لاسوتا و ویروس گامبورو سویه GP می‌باشد که به‌صورت همگن با روغن‌های معدنی به‌عنوان یاور یا ادجوانت

CEVAC® BRON 120 L

ترکیب و توضیح:این واکسن حاوی ویروس زنده تخفیف حدت یافته برونشیت عفونی از سویه H-120 ماساچوست، کشت داده شده در جنین تخم‌مرغ‌های SPF و لیوفیلیزه

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری