زلریس

®ZELERIS

آنتی بیوتیک تزریقی فلورفنیکل 40% + ملوکسیکام

تركیب: 
Florfenicol                                400 mg/ml
Meloxicam                                5 mg/ml

خصوصیات فارماکودینامیک :

فلورفنیکل یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف و موثر علیه باکتری های گرم مثبت و منفی جدا شده از حیوانات اهلی است. فلورفنیکل باعث مهار سنتز پروتئین در سطح ریبوزوم شده و تاثیر آن باکتریواستات و وابسته به زمان است. نتایج آزمایشگاهی نشان داده است فلورفنیکل علیه پاتوژن های روتین جدا شده در بیماری تنفسی گاوها که شامل منهیمیا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا و هیستوفیلوس سومنی هستند موثر است. فلورفنیکل بعنوان یک آنتی بیوتیک باکتریواستات در نظر گرفته می شود اما مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد که علیه منهیمیا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا و هیستوفیلوس سومنی خاصیت باکتریسیدی دارد. نقطه انفصال باکتری های منهیمیا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا و هیستوفیلوس سومنی که توسط CLSI موسسه استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی تعیین شده است بدین صورت است: Susceptible ≤ 2 µg/ml, Intermediate: 4 µg/ml, Resistant: ≥ 8 µg/ml. 

داده های مربوط به حساسیت پاتوژن ها در گاو که از سال 2004 تا 2012 از سرتاسر اروپا جمع آوری شده است نشان دهنده کارایی بالا و یکنواخت فلورفنیکل بدون هیچ گونه مقاومت آنتی بیوتیکی است. حداقل غلظت مهارکننده (MIC) برای این پاتوژن ها در فارم در جدول زیر آمده است.

گونه هادامنه (µg/ml)MIC50 (µg/ml)MIC90 (µg/ml)
منهیمیا همولیتیکا (n=217)4 – 0.250.70.9
پاستورلا مولتوسیدا (n=226)8 – 0.1250.30.5
هیستوفیلوس سومنی (n=128)0.5 – 0.1250.20.3

ملوکسیکام یک داروی ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAID) متعلق به خانواده اکسیکام بوده که با مهار سنتز پروستاگلندین عمل می کند و بدین وسیله خاصیت ضدالتهابی، ضداکسودا، ضددرد و اثرات ضدتب خود را اعمال می کند. ملوکسیکام نفوذ لکوسیت به داخل بافتهای التهابی را کاهش می دهد. ملوکسیکام تا حدی تجمع ترومبوسیت های ناشی از کلاژن را نیز مهار می کند. ملوکسیکام همچنین خاصیت آنتی اندوتوکسیک دارد زیرا نشان داده شده که تولید ترومبوکسان B2 القا شده توسط اندوتوکسین ای. کلای پس از تزریق به گوساله، گاوهای شیرده و خوک را مهار می کند. فراهمی زیستی ملوکسیکام در این ترکیب در مقایسه با تزریق آن به تنهایی پایین تر است. تاثیر این اختلاف بر اثرات ضدالتهابی آن در آزمایشات بالینی بررسی نشده است. اما تاثیر ضدتبی آن در 48 ساعت اول پس از تزریق به خوبی اثبات شده است.

خصوصیات فارماکوکینتیک
پس از تزریق زیرجلدی زلریس با دوز پیشنهاد شده 1ml/10kg حداکثر غلظت پلاسمایی (Cmax) فلورفنیکل و ملوکسیکام در حدود 4.6 mg/l و 2 mg/l در 10 و 7 ساعت پس از تزریق ایجاد می شود. فلورفنیکل در کل بدن به طور وسیع توزیع شده و اتصال به پروتئین پلاسمایی کمی دارد (تقریباً 20%). ملوکسیکام به طور گسترده به پروتئین های پلاسما متصل شده (97%) و نفوذ خوبی در ارگانها دارد. فلورفنیکل با نیمه عمر 60 ساعت خود عمدتا در ادرار و تاحدی در مدفوع دفع می شود. ملوکسیکام نیز با نیمه عمر 23 ساعت خود بطور یکسان در ادرار و مدفوع انجام می شود.

موارد مصرف: 
جهت درمان بیماری تنفسی گاوها (BRD) به همراه تب ناشی از پاستورلا مولتوسیدا، منهیمیا همولیتیکا و هیستوفیلوس سومنی.

موارد منع مصرف:
در گاوهای نر بالغ که برای اهداف تولیدمثلی مورد استفاده قرار می گیرند تزریق نشود. در حیواناتی که نارسایی کبدی، قلبی، کلیوی و اختلالات هموراژیک هستند یا زمانی که در دامها مدارکی دال بر ضایعات دستگاه گوارش وجود دارد، استفاده نشود. در دامهایی که حساسیت به مواد موثره دارو دارند تزریق نشود.

واکنش های جانبی:
در محل تزریق عموما واکنش هایی از قبیل تورم، تحریک، گرما و درد مشاهده می شود. این واکنش ها موقتی بوده و در عرض 5 تا 15 روز بدون هیچ گونه مداخله درمانی برطرف می شود، اما در برخی موارد می تواند تا 49 روز طول بکشد. در حین تزریق دارو به دامها ممکن است علایم درد خفیف به صورت تکان دادن سر یا گردن مشاهده شود.

توالی واکنش های جانبی در دامها به صورت زیر تعیین می شوند:

 • بسیار شایع بیش از یک راس از هر 10 راس دام درمان شده
 • شایع بیش از یک راس از هر 10 راس دام، اما کمتر از 10 راس از هر 100 راس دام درمان شده
 • غیرشایع بیش از یک راس از هر 10 راس دام، اما کمتر از 10 راس از هر 1000 راس دام درمان شده 
 • نادر بیش از یک راس از هر 10 راس دام، اما کمتر از 10 راس از هر 10000 راس دام درمان شده
 • بسیار نادر کمتر از یک راس از هر 10000 راس دام درمان شده

موارد مصرف:
گاو.

 • دوز و نحوه مصرف 1ml/10kg وزن بدن به صورت تک دوز زیرجلدی در ناحیه گردن. در محل تزریق بیش از 15 میلی لیتر تزریق نشود.  
 • پیشنهاد جهت تزریق صحیح: جهت اطمینان از دوز صحیح، وزن بدن دام را به دقت اندازه گیری کنید.

دوره منع مصرف: 

 • گوشت: 56 روز. 
 • شیر: در دامهایی که شیر آنها به مصرف انسانی می رسد تزریق نشود. در دامهای آبستنی که تا 2 ماه آینده زایمان می کنند تزریق نشود.

شرایط نگهداری: 

 • دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود. این محصول نیاز به شرایط نگهداری خاص ندارد. اگر تاریخ انقضاء محصول به اتمام رسیده است استفاده نشود.
 • عمر مفید کالا پس از اولین باز شدن 28 روز است.

هشدار: 

 • هشدار جهت استفاده در حیوانات: در صورت امکان تنها در دامهایی که تست حساسیت به آنتی بیوتیک انجام شده است استفاده شود. قوانین رسمی، ملی و منطقه ای باید در زمان استفاده مورد توجه قرار گیرند. در دامهایی که به شدت دهیدراته و هایپوولومیک هستند به دلیل مشکلات کلیوی احتمالی مورد استفاده قرار نگیرد. پیشنهاد می شود در گوساله های زیر 4 ماه استفاده نشود. 
 • هشدار به کلینیسین هایی که داروهای دامپزشکی را به دامها تزریق می کنند: چنانچه دارو با چشم برخورد کرد با آب فراوان شستشو شود. در صورت تزریق تصادفی به خود حتماً به پزشک مراجعه نمایید و بروشور دارو را به ایشان نشان دهید. افرادی که به فلورفنیکل یا ملوکسیکام حساسیت دارند از تماس با این دارو اجتناب نمایند. اثرات توکسیک به مادر یا جنین در موش صحرایی آبستن پس از تجویز خوراکی ملوکسیکام مشاهده شده است. بنابراین، داروهای دامپزشکی نباید به زنان باردار تزریق شوند.
 • استفاده در زمان آبستنی و شیردهی: ایمنی دارو در دامهای آبستن و در خلال شیردهی ثابت نشده است. 

باروری:
در گاوهای نر بالغ که برای اهداف تولیدمثلی مورد استفاده قرار می گیرند تزریق نشود.

تداخل با سایر داروها:

 • همزمان با گلوکوکورتیکوئیدها، سایر داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی یا با داروهای ضدانعقاد استفاده نشود.
 • دوز بیش از حد (علائم، پروسه های اورژانسی، پادزهر): تزریق مکرر دارو با دوز توصیه شده یکبار در هفته تا 3 هفته متوالی یا یکبار تزریق با 3 برابر دوز در گوساله ها در مرحله پیش از نشخوار به خوبی تحمل شده است. تزریق هفتگی دارو با 3 یا 5 برابر دوز توصیه شده  به گوساله ها با کاهش مصرف شیر، کاهش وزن گیری، مدفوع شل یا اسهال همراه بوده است. تزریق هفتگی دارو با 3 برابر دوز توصیه شده باعث تلف شدن یک گوساله از 8 گوساله تزریق شده پس از سومین تزریق شد. تزریق هفتگی دارو با 5 برابر دوز توصیه شده باعث تلف شدن هفت گوساله از 8 گوساله تزریق شده پس از سومین تزریق شد. شدت این اثرات نامطلوب وابسته به دوز بود. در کالبدگشایی ضایعات ماکروسکوپیک در روده مشاهده شد (حضور فیبرین، ضایعات شیردان، نقاط هموراژیک و ضخیم شدن دیواره شیردان).

بسته‌بندی:
ویال 50، 100 و 250 میلی‌لیتری.

ساخت:
شركت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه.

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری