واکسن زنده لیوفیلیزه علیه بیماری گامبورو

CEVAC® GUMBO L

واکسن زنده تخفیف حدت یافته، جهت ایمنی‌زائی فعال طیور در مقابل بیماری بورس عفونی

ترکیب و توضیح:
این واکسن حاوی ویروس تخفیف حدت یافته از سویه LIBDV، تهیه شده در کشت سلولی و لیوفیلیزه می‌باشد.

موارد مصرف:
جهت ایمنی‌زایی فعال گله‌های سالم طیور در مقابل بیماری گامبورو

دز و نحوه مصرف:
از طریق آب آشامیدنی

گله گوشتی: 

 • زمان واکسیناسیون در جوجه‌های گوشتی بسته به سطح آنتی‌بادی‌های مادری بین سنین 21-14 روزگی است. 
 • در شرایط عدم یکنواختی در آنتی‌بادی مادری، یک نوبت واکسیناسیون اولیه بین سنین 14-7 روزگی توصیه می‌شود.
 • توصیه می‌شود با اندازه‌گیری سطح آنتی‌بادی مادری، زمان دقیق واکسیناسیون تعیین گردد.

پولت‌ها: 

 • پولت‌ها باید دو نوبت واکسیناسیون بین سنین 28-20 روزگی و با در نظر گرفتن یک فاصله زمانی 6 روزه دریافت کنند.
 • در شرایط عدم یکنواختی در آنتی‌بادی مادری، یک نوبت واکسیناسیون اولیه بین سنین 16-14 روزگی توصیه می‌شود. 
 • توصیه می‌شود با اندازه‌گیری سطح آنتی‌بادی مادری، زمان دقیق واکسیناسیون تعیین گردد.

روش آب آشامیدنی: 

 • حضور هر ماده‌ای در آب مثل کلرین، فلوئورین، آهن و سایر عناصر بر ویروس واکسن اثر منفی دارد. بنابراین توصیه می‌شود قبل از اضافه نمودن واکسن از 2/5 گرم پودر شیر خشک بدون چربی یا 15 میلی‌گرم تیوسولفات سدیم به ازای هر لیتر آب و یا یک عدد قرص Cevamune برای هر 100 لیتر آب استفاده گردد. 
 • در تمامی مراحل آماده‌سازی و توزیع واکسن تنها از وسایل پلاستیکی استفاده کنید.
 • توصیه می‌شود واکسن در مواقع خنک مثل صبح زود استفاده شود.
 • جهت توزیع یکسان و ایمنی‌زایی هماهنگ، بسته به سن پرنده و شرایط آب و هوایی منطقه یک‌ دوره محرومیت از آب به‌طور متوسط 1/5 ساعت در نظر بگیرید.
 • از آب حاوی مواد ضدعفونی‌کننده 48 ساعت قبل و 24 ساعت بعد از واکسیناسیون استفاده نکنید. 
 • پاکسازی ظروف آبخوری قبل از واکسیناسیون با استفاده از یک اسفنج خیس و عاری از هرگونه ماده ضدعفونی‌کننده و دترجنت انجام شود.
 • واکسن بعد از حل شدن در آب تمیز و در درجه حرارت محیط قابل استفاده می‌باشد.
 • حجم مورد نیاز آب برای واکسیناسیون بسته به شرایط آب و هوایی منطقه، تقریبا برابر با آب مصرفی گله در طول 2 ساعت است.
 • حداقل آب مورد نیاز جهت واکسیناسیون 1000 پرنده در سن 12-10 روزگی 10 لیتر، در سن 18-13 روزگی 15 لیتر و در سن 36-19 روزگی بین 25 تا 30 لیتر می‌باشد.
 • به منظور عدم تماس واکسن حل نشده با هوا ویال واکسن را در داخل ظرف تهیه واکسن و در زیر سطح آب باز کنید.
 • محلول واکسن باید به سرعت توزیع گردد. توصیه می‌شود تعداد آبخوری‌ها را زیادتر کرده و با حرکت آهسته در سالن، طیور را به سمت آبخوری‌ها هدایت کنید.
 • قبل از تمام شدن محلول واکسن، آب خالص را در اختیار طیور قرار ندهید.
 • ماده آبی رنگ موجود در واکسن‌های CEVA به منظور کنترل بهتر توزیع محلول واکسن در نظر گرفته شده است.

توجه:

 • ایمنی فوق تنها در طیور سالم و خوب رشد یافته حاصل می‌شود. 
 • تمام طیور باید طبق دستورالعمل مذکور و هم‌زمان واکسن را دریافت دارند.
 • تنها مقدار واکسن مورد نیاز را مخلوط و سپس به سرعت توزیع کنید زیرا ویال واکسن بعد از باز شدن باید به‌طور کامل مصرف شود.
 • مقدار واکسن را بیشتر از دز پیشنهادی مصرف نکنید.
 • تمام ویال‌های خالی و مقادیر مصرف نشده را معدوم نمایید.

احتیاط:
این واکسن را با واکسن‌های دیگر مخلوط نکنید.

عوارض جانبی:
ندارد.

شرایط نگهداری:

 • در دمای 8-2 درجه سانتی‌گراد و به دور از نور خورشید نگهداری شود.
 • نگهداری نامناسب ممکن است باعث از بین رفتن توانایی واکسن شود.

بسته‌بندی:
جعبه‌های حاوی ویال‌های 1000 و 2000 دزی 

ساخت:
سایت CEVA-PHYLAXIA بوداپست – مجارستان بخش تولید فرآورده‌های بیولوژیک شرکت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری