Vaccination Service & Equipment (VSE)

تجهیزات و خدمات واکسیناسیون

ساخت واكسن‌های مناسب، با ارائه مشاوره و خدمات واکسیناسیون همراه با عرضه تجهیزات پیشرفته

شرکت Ceva Sante Animale معتقد است صرف ارائه واكسن‌هاي با کیفیت بالا تضمین موفقیت واکسیناسیون نیست بلکه اجرای صحیح واکسیناسیون در شرایط مناسب گله باعث اثربخشی واکسن و ایمنی بخشی گله میگردد. از طرف دیگر بطورکلی انجام واکسیناسیون طی دوره پرورش یا تولید می‌تواند منجر به افت وزن‌گیری‌ پرنده یا کاهش تولید گردد. از این رو شرکت Ceva سعی بر آن داشته است ضمن ساخت واكسن‌هاي مناسب، با ارائه مشاوره و خدمات واکسیناسیون همراه با عرضه تجهیزات پیشرفته گامي مهم در راستای کاهش تعدد واکسیناسیون، بهبود اجرای واکسیناسیون و افزایش بازدهی گله بردارد. 

گروه تجهیزات و خدمات واکسیناسیون شرکت Ceva با بهره گيری از دانش روز دنیا و تجربیات سالیان متمادی در این زمینه، موجبات ارتقاء روند واكسيناسيون و حصول اطمينان از كارآیی واكسن‌های عرضه شده توسط اين شركت را فراهم مینمایند تا در نهایت هدف اصلی واکسیناسیون یعنی ایجاد ایمنی مطلوب با حداقل استرس در گله تامین گردد.

خدمات واکسیناسیون شامل مشاوره و آموزش موارد ذیل می‌باشد: 

  • نگهداری و آماده‌سازی واكسن‌
  • تنظیمات و بکارگیری انواع تجهیزات واکسیناسیون
  • بهره گیری از موثرترين روش‌ واكسيناسيون متناسب با نوع واکسن و شرایط گله  
  • اصول اجرای واكسيناسيون و انتقال مهارت و تجربیات اجرایی
  • ثبت اطلاعات، بررسی و نظارت بر اجراي واكسيناسيون

تجمیع واکسیناسیون در جوجه کشی

با هدف ارتقاء کیفیت واکسیناسیون

تجمیع واکسیناسیون جوجه های گوشتی در جوجه کشی توسط شرکت سواپارس در ایران از سال 1385 به منظور ارتقاء کیفیت واکسیناسیون با همکاری شرکتهای منتخب و مطرح کشور در تولید جوجه گوشتی آغاز گردید. این فرایند که برخاسته از نوآوری بوده تحت نظارت شرکت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه میباشد همواره سعی بر آن دارد که با ارائه واكسن‌هائی با تكنولوژی بالا و مناسب استفاده در جوجه كشی گامی مهم در جهت افزایش عملكرد سیستم ایمنی جوجه در پاسخ به واكسن و در نتیجه افزایش بازدهی گله بردارد.

VITABRON

واکسن زنده نیوکاسل و برونشیت عفونی

IBird

واکسن زنده برونشیت عفونی سویه واریانت 1/96

TRANSMUNE

واکسن زنده تزریقی گامبورو (ایمنوکمپلکس)

VECTORMUNE ND

واکسن نوترکيب نيوکاسل

New H9 K

واکسن کشته آنفلوانزا

New Flu H9 K

واکسن کشته دوگانه نیوکاسل و آنفلوانزا

BROILER ND K

واکسن کشته نیوکاسل مخصوص جوجه گوشتی

به لحاظ آنكه حصول حداكثر اثربخشی واكسن مشروط به روش تجویز، كیفیت اجرا و زمان مناسب واكسیناسیون می باشد، این شركت بر اساس تجربیات خود طی سالیان متمادی در كشورهای مختلف دنیا، با عرضه دستگاهها و تکنولوژی مناسب واکسیناسیون جوجه کشی نقشی موثر ایفا مینماید.

همچنین با ارائه مجموعه كاملی از دستورالعمل و خدمات به جوجه کشی بنام Ceva Hatchery Immunization Control Keys Program یا به‌طور مختصر C.H.I.C.K. Program خدمت بهتری در جهت اجرای مطلوب روند واكسیناسیون به متقاضیان واکسن خود تقدیم نموده است.

دستورالعمل C.H.I.C.K. Program بر اساس دانش و تخصص واكسیناسیون جوجه یك‌روزه، شامل قسمتهای زیر می‌باشد:

  • نحوه تنظیم و راه اندازی، بکارگیری، پاکسازی و نگهداری دستگاههای واکسیناسیون
  • اصول دریافت، نگهداری و آماده سازی واكسن‌های مناسب جوجه یك‌روزه
  • ثبت اطلاعات واکسیناسیون، بررسی عملکرد گروه واکسیناتور و نظارت بر كیفیت روند واكسیناسیون

پروژه C.H.I.C.K. Program شرکت CEVA موفق به دریافت گواهی کیفیت از گروه Bureau Veritas دپارتمان صنایع غذایی فرانسه شد. این گروه مرجعی جهانی در ارزیابی خدمات و اعطای گواهی های ISO 9001 (گواهی مدیریت کیفیت) و ISO 14001 (گواهی مدیریت محیط زیست) می باشد و در کشورهای مختلف از جمله ایران دارای نمایندگی است.

دریافت کد کیفی اجرایی چیک پروگرم (CHICK Program Quality Code of Practice) توسط گروه واکسیناسیون جوجه کشی بیانگر تعهد و اعتقاد به ارائه خدمات عالی و منحصر به فرد برای مشتریان جوجه یکروزه می باشد.

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری