واکسن زنده حامل نوترکيب مارک و نيوکاسل

VECTORMUNE® HVT NDV

واکسن زنده منجمد جهت ايمنی زايی فعال طيور در مقابل بيماری مارک و نيوکاسل

ترکيب و توضيح:
واکسن نوترکيب حامل VECTORMUNE® HVT NDV يک واکسن زنده حاصل از تکنولوژي مهندسي ژنتيک با حامل HVT  (سروتيپ 3 هرپس ويروس بوقلمون) است که آنتي‌ژن اصلي جهت ايجاد حفاظت عليه بيماري نيوکاسل را بيان مي‌کند اين واکسن به صورت زنده منجمد (همراه با سلول) تهيه شده است.  واکسن به صورت تلقيح داخل تخم‌مرغي در سن 19-18 روزگي جنيني و يا تزريق زير جلدي در جوجه‌هاي يک‌روزه عليه بيماري نيوکاسل و مارک توصيه مي‌شود.

موارد مصرف:

 • جهت ايمن‌سازي فعال طيور در مقابل بيماري مارک و نيوکاسل
 • اين واکسن به روش تلقيح داخل تخم مرغي در سن 18 تا 19 جنيني و يا تزريق زير پوستي در جوجه يک روزه و به منظور پيشگيري از بيماري مارک و نيوکاسل توصيه مي‌شود. اجراي دقيق مراحل آماده سازي و تزريق واکسن و نيز مديريت مناسب در جهت محافظت گله از چالش زود هنگام حداقل در طي دو هفته اول دوره پرورش توصيه مي‌گردد.

دز و نحوه مصرف:
قبل از واکسيناسيون دستورالعمل آماده سازي واکسن و نحوه اجراي واکسيناسيون به درستي مطالعه گردد. واکسن منجمد مي‌بايد با استفاده از حمام آب گرم ذوب گردد و سپس بر اساس دستورالعمل با حلال آن مخلوط گردد. به منظور تلقيح داخل تخم مرغي مي‌بايد بر اساس حجم تزريق دستگاه ميزان حلال را براي هر دز محاسبه نمود (0/05 يا 0/1 ميلي‌ليتر). عدم رعايت مفاد دستورالعمل دستگاه ممکن است موجب آسيب به واکسيناتور، افزايش مرگ و مير در جنين تخم مرغها و نهايتا کاهش جوجه درآوري گردد. در روش تزريق زير جلدي به جوجه يک روزه حجم تزريق بر اساس 0/2 ميلي‌ليتر در نظر گرفته شود.

روش تزريق زير جلدي در جوجه يکروزه:

 • حجم تزريق براي هر دز واکسن: 0/2 ميلي‌ليتر (200 ميلي‌ليتر حلال براي 1000 دز)
 • روش واکسيناسيون:  زيرجلدي، پشت گردن با استفاده از سر سوزن کوتاه با گيج 20

مراحل آماده سازي واکسن: 

 • مقدار کافي نيتروژن مايع در تانک حاوي آمپول واکسن بررسي گردد. شماره سري ساخت واکسن چک گردد.
 • حلال واکسن در دماي اتاق نگهداري شود.
 • آمپول‌ حاوي واکسن تا لحظه استفاده از آن در داخل تانک باقي و منجمد بماند.
 • در هر مرحله حداکثر 4 آمپول ذوب گردد. 
 • از سرنگ يک بار مصرف با سوزن 18 براي آماده سازي واکسن استفاده شود.
 • واکسن آماده سازي شده حداکثر ظرف مدت 1/5 ساعت تزريق گردد.
 • محل ورود سوزن به کيسه حلال با الکل ضدعفوني و براي چند ثانيه درهوا خشک گردد.
 • قبل از ذوب کردن آمپول منجمد در حمام آب گرم، 5 ميلي‌ليتر از حلال توسط سرنگ کشيده شود تا محتويات آمپول بلافاصله بعد از ذوب ولي به آهستگي به سرنگ اضافه گردد.
 • آمپول حاوي واکسن منجمد در حمام آب گرم با دماي 28-26 درجه سانتي‌گراد به مدت 90-70 ثانيه ذوب گردد.
 • محتويات آمپول به آهستگي به داخل کيسه حلال وارد گردد.
 • محلول واکسن بعد از آماده‌سازي تا زمان شروع تزريق، در ظرف حاوي يخ نگهداري شود.
 • ابتدا ماده آبي رنگ بلوداي را به ميزان 0/8 ميلي‌ليتر براي هر يک ليتر از حلال اضافه کرده و بعد از يکنواخت کردن آن با تکان، واکسن را اضافه کنيد. صرفا از بلوداي همراه با واکسن استفاده کنيد زيرا انواع ديگر غير اختصاصي آن ممکن است موجب اثرات منفي بر روي واکسن گردد.
 • در صورت تمايل به استفاده همزمان از آنتي‌بيوتيک مي‌بايد در ابتدا آنتي‌بيوتيک به کيسه حلال اضافه شود، به مدت 30 دقيقه صبر کنيد تا pH محلول پايدار گردد، سپس ماده رنگي بلوداي اضافه و مخلوط گردد و نهايتا در مرحله آخر واکسن به کيسه حلال اضافه مي‌شود. 
 • در هر مرحله از سرنگ مجزا استفاده کنيد. 

توجه: 

 • آشنائي کامل با حمل و نحوه کار کردن با نيتروژن مايع به منظور جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي براي کاربر الزامي است. 
 • براي برداشتن آمپول واکسن از داخل تانک ازت استفاده از دستکش و عينک ايمني الزامي است.
 • آمپول منجمد مي‌بايد بعد از خروج از نيتروژن مايع بلافاصله در حمام آب گرم ذوب و سپس بلافاصله با حلال مخلوط گردد.
 • آمپول منجمد را بعد از ذوب دوباره فريز نکنيد.
 • حفظ اثربخشي واکسن ارتباط مستقيمي با روش آماده سازي آن دارد.
 • ايمني فوق تنها در طيور سالم و خوب رشديافته حاصل مي‌شود.
 • تمام طيور بايد طبق دستورالعمل مذکور و هم‌زمان يک دز کامل از واکسن را دريافت دارند.
 • تمام ويال‌هاي خالي و مقادير مصرف نشده واکسن را معدوم نمایید. 
 • هر سري ساخت از اين واکسن بر اساس آزمايشات داخلي سايت سازنده و نيز همزمان توسط U.S.D.A آزمون‌هاي استاندارد مربوط به خلوص، استريليتي، بي خطري، توان و اثربخشي را مي‌گذرانند.

شرايط نگهداري:

 • همواره در دمای انجماد حاصل از نيتروژن مايع (تانک ازت) نگهداری شود.
 • نگهداری نامناسب و کاهش در سطح نيتروژن موجود در تانک ازت ممکن است باعث از بين رفتن توانايي واکسن شود.

بسته‌بندي:
آمپول‌های 1000، 2000 و 4000 دزی 

ساخت:
سايت CEVA-BIOMUNE کانزاس – آمريکا بخش توليد فرآورده‌هاي بيولوژيک شرکت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری