واکسن زنده لیوفیلیزه حاوی کمپلکس آنتی‌ژن و آنتی‌بادی علیه بیماری گامبورو

CEVAC® TRANSMUNE

واکسن زنده تخفیف حدت یافته حاوی کمپلکس آنتی‌ژن و آنتی‌بادی جهت ایمنی‌زائی فعال طیور در مقابل بیماری بورس عفونی

ترکیب و توضیح:
این واکسن حاوی ویروس زنده گامبورو سویه Winter field 2512 G-61 (کشت داده شده در جنین تخم‌مرغ‌های SPF) به‌صورت کمپلکسی از آنتی‌ژن همراه با آنتی‌بادی‌ و به شکل لیوفیلیزه می‌باشد.

موارد مصرف:
برای ایمن‌سازی فعال جوجه‌ها در مقابل بیماری بورس عفونی (بیماری گامبورو) با تزریق به جوجه یک روزه و یا تلقیح به تخم‌مرغ جنین دار 18 روزه 

موارد عدم مصرف:
واکسن Cevac Transmune را نباید در  تخم‌مرغ جنین دار با سن کمتر از 18 روز استفاده نمود. 

دز و نحوه مصرف:
این واکسن را می‌توان به روش تلقیح داخل تخم‌مرغی یا تزریق زیرجلدی استفاده نمود. 

  • تلقیح داخل تخم‌مرغ جنین‌دار 18 روزه: حجم تزریق واکسن رقیق شده برابر با 0/05 میلی‌لیتر به ازای هر تخم مرغ می‌باشد (برای مثال هر 5000 دز با 250 میلی‌لیتر رقیق‌کننده تهیه می‌شود).
  • تزریق زیرجلدی در جوجه یک‌روزه: حجم تزریق واکسن رقیق شده برابر با 0/1 میلی‌لیتر به ازای هر جوجه می‌باشد (برای مثال هر 5000 دز با 500 میلی‌لیتر رقیق‌کننده تهیه می‌شود). 

واکسن لیوفیلیزه داخل هر ویال را با مقدار متناسب از ماده رقیق‌کننده (بر اساس روش واکسیناسیون تلقیح داخل تخم‌مرغی یا تزریق زیرجلدی) به طور کامل حل کنید. 

  • تزریق داخل تخم‌مرغ: جنین‌ها باید در سن 18 روزگی و در هنگام انتقال تخم‌مرغ‌ها از انکوباتور به هچری تزریق شوند. قبل از تزریق وضعیت قرار گرفتن تخم‌مرغ‌ها را بررسی کنید (به‌طور عمودی به‌صورتی که کپسول هوا در بالا قرار گرفته باشد) فقط از دستگاه تزریق اتوماتیک مخصوص تلقیح داخل تخم‌مرغی استفاده کنید. به منظور ممانعت از افت دمای جنین، تخم مرغ‌ها بلافاصله بعد از تزریق به هچری منتقل شوند. قبل از تلقیح داخل تخم مرغ در ابتدا با استفاده از روش کندلینگ، تخم مرغ‌های حاوی جنین مرده جداسازی و حذف شوند. لوازم تزریق می‌باید استریل و عاری از هرگونه مواد ضدعفونی کننده باشند. 
  • تزریق زیر جلدی: با استفاده از دستگاه تزریق اتوماتیک، واکسن در زیر پوست گردن پرنده تزریق شود. 

توجه:
ایمنی مناسب فقط در صورت استفاده واکسن برای جنین‌های سالم و جوجه‌های یک‌روزه سالم حاصل خواهد شد. تمام ویال‌های خالی و مقادیر مصرف نشده واکسن را معدوم نمایید. 

عوارض جانبی:
ندارد.

شرایط نگهداری:

  • در دمای 8-2 درجه سانتی‌گراد و به دور از نور خورشید نگه‌داری شود.
  • نگه‌داری نامناسب ممکن است باعث از بین رفتن توانایی واکسن شود.

بسته‌بندی:
جعبه حاوی ویال‌های 5000 دزی

ساخت:
سایت CEVA-PHYLAXIA بوداپست – مجارستان بخش تولید فرآورده‌های بیولوژیک شرکت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری