سواکسل RTU

CEVAXEL® RTU

آنتی بیوتیك تزریقی سفتیوفور هیدروكلراید

تركیب: 

Ceftiofur (as hydrochloride) 50 mg

Excipient qsp     1 ml

موارد و دوز مصرفی: 

در گاو شامل: 
درمان عفونتهای مرتبط با باکتری‏های حساس به سفتیوفور.

  • درمان متریت: 1ml/50kg به مدت 5 روز متوالی.
  • درمان بیماری‌های تنفسی: 1ml/50kg برای 5-3 روز متوالی.
  • درمان گندیدگی سم: 1ml/50kg برای 3 روز متوالی.

طریقه مصرف: زیرجلدی.

گونه هدف: گاو.

  • قبل از مصرف ویال دارو را خوب تكان دهید.
  • از تزریق‌های مكرر در یك محل پرهیز كنید.

موارد منع مصرف: 

  • در حیواناتی كه قبلاً دارای حساسیت  به سفتیوفور و یا آنتی‌بیوتیك‌های بتالاكتام هستند به دلیل واكنش‌های پوستی و شوك آنافیلاكسی استفاده نشود و باید از ادامه مصرف پرهیز کرد.

 موارد هشدار: 

  • خصوصیات باكتریسیدال سفالوسپورین‌ها همزمان با كاربرد آنتی‌ بیوتیك‌های باكتریواستات (مانند ماكرولیدها، سولفانامیدها و تتراسایكلین‌ها) موجب از بین رفتن ویژگی‌های دارو خواهد شد. 

دوره منع مصرف: 

  • گوشت و لاشه: 8 روز.
  • شیر: ندارد.

شرایط نگهداری:

  • ویال دارو داخل كارتن و دور از نور مستقیم و در دمای زیر 30 درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند. پس از باز كردن ویال تنها تا 28 روز قابل استفاده می‌باشد.

بسته‌بندی: ویال‌ 100 میلی‌لیتری.

ساخت: شركت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه.

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری