گرانول خوراكي سوپر پيش دان - آماده جذب و هضم

CHICK BOOST

محتويات مواد غذايي انرژي‌زا و آب باعث رهيدراتاسيون جوجه مي‌شود و نيز به جذب سريع‌تر كيسه زرده كمك مي‌كند.

دسترسی آسان به انرژی قابل سوخت:
از طریق گلوكز، MCFA (اسیدهای چرب گیاهی با زنجیره متوسط) و تركیبات ویتامین‌های گروه B.

دسترسی آسان به منابع پروتئین با قابلیت هضم بالا:
از طریق پروتئین قابل حل ماهی، كنسانتره سویا، اسیدهای آمینه و گلوتن ذرت.

اثر بر روی دستگاه گوارش و سیستم ایمنی:
درجهت افزایش وضعیت سلامت و بهبود رشد از طریق: 

 • MOS (مانان الیگوساكاریدهای دیواره مخمر): تأثیرات پربیوتیكی در جهت كاهش پاتوژن‌های دستگاه گوارش.MOS (مانان الیگوساكاریدهای دیواره مخمر): تأثیرات پربیوتیكی در جهت كاهش پاتوژن‌های دستگاه گوارش.
 • بتاگلوكان: تحریك ماكروفاژهای روده‌ای، محرك بلوغ روده در جوجه‌.بتاگلوكان: تحریك ماكروفاژهای روده‌ای، محرك بلوغ روده در جوجه‌.
 • ویتامین HyD (متابولیت ویتامین D3): تحریك مینرالیزاسیون، تحریك ایمنی به‌خصوص كمك به كبد جوجه تازه هچ شده.ویتامین HyD (متابولیت ویتامین D3): تحریك مینرالیزاسیون، تحریك ایمنی به‌خصوص كمك به كبد جوجه تازه هچ شده.
 • ویتامین E وC: تأثیرات ضد استرسی.ویتامین E وC: تأثیرات ضد استرسی.
 • مخلوطی از اسیدهای ارگانیك: تحریك رشد، تحریك دریافت غذا، ممانعت در تكثیر پاتوژن‌های روده‌ای.مخلوطی از اسیدهای ارگانیك: تحریك رشد، تحریك دریافت غذا، ممانعت در تكثیر پاتوژن‌های روده‌ای.
 • بتائین: تنظیم اسمولاریته، تحریك هیدراتاسیون سلول‌ها.بتائین: تنظیم اسمولاریته، تحریك هیدراتاسیون سلول‌ها.
 • اسیدهای چرب گیاهی یا MCFA: اثرات ضد باكتریال.اسیدهای چرب گیاهی یا MCFA: اثرات ضد باكتریال.
 • اسیدهای چرب مخصوص: كمك به بلوغ سیستم عصبی.اسیدهای چرب مخصوص: كمك به بلوغ سیستم عصبی.

تركیبات: 

 • گلوكزاسیدهای ارگانیك (اسید اسكوربیك و سیتریك)
 • آب: مانان الیگوساكاریدهای دیواره مخمر
 • بتاگلوكان
 • عصاره جلبك دریایی
 • اسید چرب  با زنجیره متوسط
 • مواد معدنی
 • ویتامین HyD (متابولیت ویتامین D3)
 • ویتامین‌های A، E، D3، C، B1، B2، اسید پانتونیك، B3، B6، B12، K3، اسید فولیك، بیوتین، كولین 
 • عناصر آهن، مس، روی، منگنز، ید، كبالت، سلنیوم

آنالیز محتویات:
رطوبت 28%، پروتئین خام 21%، چربی 7/1 %، خاكستر 5-5/4 %، فیبر خام 3/2 %، لیزین gr/kg2/11، متیونینgr/kg 2/4

موارد مصرف:

 • در طی حمل و نقل جوجه از هچری به مرغداری محل پرورش به میزان 2-1 گرم برای هرجوجه
 • طی 24 ساعت اول پرورش در سالن مرغداری به میزان 10- 5  گرم برای هر جوجه
 • برای رفع دهیدراتاسیون جوجه می‌توان %۱۵- 5 درصد آب به محصول اضافه كرد (۷۵۰ میلی‌لیتر آب برای یك بسته 5 كیلوگرمی)

بسته‌بندی:
پاكت 5 كیلوگرمی آلومینیومی حاوی گرانول خوراكی

ساخت:
شركت New Born Animal Care فرانسه

توقف واردات