واکسن زنده علیه بیماری کم خونی عفونی طیور

®CIRCOMUNE

واکسن زنده تخفیف حدت‌یافته جهت ایمنی‌زایی فعال طیور در مقابل بیماری کم خونی عفونی

ترکیب و توضیح:
این واکسن حاوی ویروس تخفیف حدت‌یافته بیماری کم خونی عفونی سویه DEL-ROS کشت داده شده در جنین تخم‌مرغ‌های SPF و به شکل مایع می‌باشد.

موارد مصرف:

  • جهت ایمن‌سازی فعال طیور در مقابل بیماری کم خونی عفونی
  • واکسیناسیون در گله مادر باعث تولید و انتقال آنتی‌بادی مربوطه به نتاج آنها می‌شود و بنابراین جوجه‌ها در سنین ابتدائی علیه بیماری مصون می‌گردند. 

دز و نحوه مصرف:

  • واکسیناسیون گله مادر در سن 12-9 هفتگی و از طریق تلقیح در نسوج پرده بالی
  • از واکسیناسیون در سن بالاتر از 12 هفته و نیز در طول دوره تخم‌گذاری اجتناب گردد زیرا احتمال دفع ویروس از راه مدفوع و یا انتقال آن به تخم مرغ وجود دارد.
  • از انتقال ویروس واکسن به پرندگان جوان و نیز مرغان تخم گذار غیر ایمن ممانعت گردد.

روش تلقیح در نسوج پرده بالی:
واکسن به شکل مایع است و نیاز به آماده سازی ندارد. ابتدا ویال را تکان داده و بعد از باز کردن درب آن، واکسن توسط اپلیکاتور دو شاخه موجود در بسته‌بندی در نسوج بال تلقیح می‌شود. برای این منظور اپلیکاتور را در داخل محلول واکسن فرو برده سپس آن را در سمت زیر بال در ناحیه بدون پر، داخل پوست وارد کنید. از تماس سوزن با پر، ماهیچه، استخوان و عروق بزرگ اجتناب گردد. اپلیکاتور طوری طراحی شده که یک دز واکسن و در حجم 0/1 میلی‌لیتر در قسمت ناودانی آن جمع می‌شود. سوزن را قبل از خارج کردن از ویال مختصرا با لبه داخلی بطری تماس دهید و با این کار مانع از ضایعات واکسن شوید. برای هر مورد تلقیح، فروبردن اپلیکاتور به داخل محلول واکسن الزامی است.

توجه:

  • ایمنی فوق تنها در طیور سالم و خوب رشدیافته حاصل می‌شود.
  • تمام طیور باید طبق دستورالعمل مذکور و هم‌زمان واکسن را دریافت دارند.
  • تمام ویال‌های خالی و مقادیر مصرف نشده واکسن را معدوم نمایید. 

احتیاط:
اگر واکسن در سن کمتر از 3 هفتگی استفاده شود ممکن است موجب ظهور علائمی از بیماری گردد. 

شرایط نگهداری:

  • در دمای 8-2 درجه سانتی‌گراد و به دور از نور خورشید نگه‌داری شود.
  • نگه‌داری نامناسب ممکن است باعث از بین رفتن توانایی واکسن شود.

بسته‌بندی:
جعبه حاوی ویال‌های  1000 دزی و 2000 دزی

ساخت:
سایت CEVA-BIOMUNE کانزاس – آمریکا بخش تولید فرآورده‌های بیولوژیک شرکت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری