کوگلاواکس

®COGLAVAX

واكسن كشته پلی‌والان انتروتوكسمی علیه عفونت‌های كلستریدیایی در نشخواركنندگان.

تركیب: 

واکسن کوگلاواکس حاوی آنتی‌ژن‌های كلستریدیوم پرفریجنس تیپ‏های A,B,C,D و سایر عفونت‏های کلستریدیایی شامل كلستریدیوم نووه‌ای تیپ B، كلستریدیوم سپتیكوم، كلستریدیوم شوه‌ای و كلستریدیوم تتانی می‌باشد. 

 • Alpha toxoid 2 IU/ml
 • Beta toxoid 10 IU/ml
 • Epsilon toxoid 5 IU/ml
 • Toxoid of Cl. septicum 2.5 IU/ml
 • Toxoid of Cl. novyi B (Cl.oedematiens)  3.5 IU/ml
 • Toxoid of Cl. tetani 2.5 IU/ml
 • Anaculture of Cl. chauvoei 90% Protection
 • Aluminium hydroxide (AI(OH)3)  0.6-0.8%
 • Preservative: Formaldehyde qsf ≤005%

موارد مصرف:

گاو، گوسفند و بز.
پیشگیری از انتروتوكسمی کلستریدیایی با ایمنی فعال ناشی از کلستریدیوم پرفریجنس تیپ‌های A,B,C,D و عفونت‌های كلستریدیایی ناشی از كلستریدیوم نووه‌ای تیپ B، سپتیكوم، تتانی و شووه‌ای می‌باشد.

موارد استفاده در بیماری‏های

1. انتروتوکسمی در گوسفندان بالغ، 2. اسهال خونی باسیلی در گوساله ‏ها و بره‏ ها، 3. بیماری قلوه نرمی، 4. انتریت‌های هموراژیك در بره ‏ها و بزغاله‏ ها، 5. هپاتیت نكروتیك (قانقاریا)، 6. ادم بدخیم (براكسی)، 7. شاربن علامتی، 8. كزاز. 

دوز و نحوه مصرف: تزریق زیرجلدی.

 زمان اولين تزريقزمان دومين تزريق يادآور
گوسفند و بز   
گوسفند و بز غير آبستن، قوچ و بز نر2ml در هر زمان4 هفته بعد از اولین تزريق2ml، يك‏سال بعد از آخرين تزريق
گوسفند و بز آبستن  2ml قبل از 2/5 ماهگي آبستني4 هفته بعد از اولين تزريق (قبل از شروع چهارمين ماه آبستني)2ml، يك‏سال بعد از آخرين تزريق (قبل از چهارمين ماه آبستني)
بره و بزغاله2ml در سن 3 هفتگي4 هفته بعد از اولين تزريق 
گاو   
گوساله‌هاي كمتر از 100كيلوگرم2ml در هر زمان4 هفته بعد از اولين تزريق  2ml، يك‏سال بعد از آخرين تزريق  
گوساله و گاو بالغ4ml در هر زمان4 هفته بعد از اولين تزريق4ml، يك‏سال بعد از آخرين تزريق
گاو آبستن4ml در شروع ماه 6 آبستني4 هفته بعد از اولين تزريق4ml، يك‏سال بعد از آخرين تزريق و در صورت امكان نزديك به ماه هفتم آبستني
به منظور به دست آوردن بالاترين سطح آنتي بادي كلستريديايي درحيوانات آبستن، دومين تزريق در اولين واكسيناسيون و يا واكسيناسيون يادآور، حداكثر 2 هفته قبل از زايمان باشد.
دامهایی كه از مادر واكسينه متولد شده‌اند، از 8 هفتگي واكسينه مي‌شوند.
دامهایی كه از مادر واكسينه نشده متولد شده‌اند، از 3 هفتگي واكسينه مي‌شوند.

دوره منع مصرف: ندارد.

تداخلات دارویی: ندارد.

احتیاط: 

 • تحت شرایط بهداشتی تزریق گردد.
 • قبل از استفاده، بطری واكسن به آرامی تكان داده شود.
 • به دلیل حساسیت بالای بزها توصیه می‌شود ابتدا در تعداد محدودی از بزها تزریق صورت گیرد و به منظور جلوگیری از بروز شوك احتمالی، آب فراوان و تزریق آنتی‌هیستامین  توصیه می‌گردد.
 • تنها به حیوانات سالم تزریق شود.
 • در صورت تزریق تصادفی به واكسیناتور، مراقبت‌های پزشكی الزامی ‌است. 

شرایط نگهداری: بین 8-2 درجه سانتی‌گراد و دور از نور خورشید نگه‌داری شود.

بسته‌بندی: بطری پلاستیكی 250 میلی‌لیتری 

ساخت: سایت CEVA-PHYLAXIA بوداپست – مجارستان بخش تولید فرآورده‌های بیولوژیك شركت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه.

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری