سیستورلین

CYSTORELINE

هورمون گنادورلین دی‏استات

ترکيب:

Gonadorelin (as diacetate)                 50 mcg
Excipients qsf                                           1 ml

خصوصیات: 

سيستورلين (هورمون آزادكننده گنادوتروپین – GnRH)، یک گنادورلین سنتتيك بوده و از لحاظ ساختار شيميايي و فيزيولوژيكی با گنادورلين مترشحه از هيپوتالاموس یکسان مي‌باشد. اين هورمون هيچ‌گونه خاصیت آنتي‌ژنيکی نداشته و تزريق‌هاي مكرر آن سبب توليد آنتي‌بادي علیه GnRH نمی ‏شود. كيست‌هاي فوليكلي از فوليكول‌هاي بالغی به‌وجود مي‌آيند كه تخمک‏ گذاری نکرده ‏اند و به مقدار متغیری لوتئینه شده‏ اند. حضور اين فوليكل‌ها باعث بروز فحلي‌هاي نامنظم و مكرر شده كه در نهايت مي‌توانند منجر به نیمفومانیا (Nymphomania) شوند. كيست‌هاي فوليكلي در اثر ترشح ناكافي هورمون لوتئینه کننده (LH) از غده هيپوفيز به وجود می آیند. سيستورلين با تحريك ترشح هورمون‌هاي گنادوتروپينی به ويژه LH باعث تحريك لوتئینه شدن و از بین رفتن كيست‌هاي فوليكلي مي‌شود.

موارد مصرف: گاو

  • درمان تخمک‏ گذاری با تأخير (Delayed ovulation).
  • درمان كيست‌هاي فوليكولي (Cystic Ovarian Follicles).
  • درمان ناباروري و نیز بهبود آبستني و نرخ گیرایی (Conception risk) در گاوها.
  • همزماني فحلي در گاوها و كاهش مدت زمان زایش تا آبستني در هنگام استفاده از پروتکل‏های همزمانی با تلقيح اجباری. 

دوز و نحوه مصرف:

  •  تزريق عضلاني يا داخل وريدي.
  • يک‌ بار تزريق به  ميزان 2ml براي هر گاو (برابر با 100mcg گنادورلين) کافي مي‌باشد.

زمان پرهيز: ندارد.

شرایط نگهداری: زیر 25 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

بسته‌بندي: ويال‌‌ 20 ميلي‌ليتري.

ساخت: شرکت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه.

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری