انزاپروست

ENZAPROST

هورمون پروستاگلاندین طبيعی

ترکيب:

Dinoprost (as tromethamol)                        5 mg
Excipients       qsf                                             1 ml

خصوصیات: 

دینوپروست خاصیت لیز جسم زرد (لوتئولیتیک) در اکثر گونه ‏های پستانداران دارد. متعاقب تزریق رفتار فحلی و تخمک‏ گذاری در گاوهای ماده ‏ای که فعالیت سیکلیکی دارند ایجاد می ‏شود. تزریق دینوپروست همچنین باعث القاء سقط یا زایمان در گاو می ‏شود. در تمام گونه ‏ها، دینوپروست یا (PGF2α) به سرعت از محل تزریق جذب شده و حداکثر غلظت 14،13-دی ‏هیدرو-15-کتو-پروستاگلندین اف 2 آلفا (PGFM) که متابولیت اصلی PGF2α است در حدود 15L/µg پس از 19 دقیقه در گاو به دست می ‏آید.

موارد مصرف: گاو: گاوها و تلیسه‏ ها 

  • همزماني فحلي (Estrus synchronization): يك تزريق 5 ميلي‌ليتر انزاپروست و در صورت نياز 11 روز بعد (10 تا 12 روز) تكرار شود. گاوهایی که در زمان دی ‏استروس درمان می‏ شوند در حالت نرمال 4-2 روز بعد از تزریق، فحل شده و تخمک‏ گذاری می‏ کنند.
  • درمان فحلي خاموش يا ساب ‏استروس (Silent heat) در گاوهايي كه جسم زرد فعالی دارند اما رفتار فحلي را بروز نمی ‏دهند: يك تزريق 5 ميلي‌ليتر انزاپروست و در صورت نياز 11 روز بعد (10 تا 12 روز) تكرار شود.
  • القاء سقط تا روز 120 آبستني: يك تزريق 5 ميلي‌ليتر انزاپروست قبل از روز 120 آبستني با اثر لوتئوليتيك خود باعث القاء سقط می ‏شود.
  • القاء زايمان: يك تزريق 5 ميلي‌ليتر انزاپروست بعد از روز 270 آبستني موجب القاء زايمان مي‌شود. فاصله زمانی از تزریق انزاپروست تا زایمان 1 تا 8 روز می‏ باشد (میانگین 3 روز).
  • درمان مؤثر متريت مزمن یا پيومترا در مواردي كه جسم زرد فعال يا مقاوم وجود دارد: يك تزريق 5 ميلي‌ليتر انزاپروست و در صورت نياز 11 روز بعد (10 تا 12 روز) تكرار شود.  

دوز و نحوه مصرف: تزريق عضلاني در گاو و تليسه به ميزان 5 ميلي‌ليتر برابر با 25 ميلی گرم دينوپروست براي هر حيوان. 

موارد منع مصرف: در حيوانات آبستن استفاده نشود، مگر در القاء زايمان و يا دخالت در روند آبستني. 

احتياط:

پروستاگلاندين‌ها از نوع PGF2α ممكن است از طريق پوست جذب شده و باعث برونكواسپاسم شود. در هنگام استفاده، از تزريق به خود و يا تماس با پوست پرهيز شود. قبل از استفاده از دستكش استفاده شود. خانم‌هاي باردار يا افراد مستعد به بيماري آسم از تماس و مجاورت با دارو اجتناب نمايند. در صورت تماس دارو با پوست و يا چشم فوراً آن را با آب تميز شستشو دهيد. 

زمان پرهيز:

  • گوشت3 روز.
  • شيرمطرح نمي‌باشد.

شرايط نگهداري: در جاي خشک و خنک نگهد‌اري شود.

بسته‌بندي: ويال‌ 30 ميلي‌ليتري.

ساخت: شرکت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه.

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری