فلورکم

®FLORKEM

آنتی ‏بیوتیک تزریقی فلورفنیکل

ترکیب

Florfenicol                                300 mg                        
Excipients  qsf                                1 ml

موارد مصرف: در گاو.

  • درمان عفونت مجرای تنفسی ناشی از پاستورلا مولتوسیدا، منهیمیا همولیتیکا و هیستوفیلوس سومنی.

دوز و نحوه مصرف:

  • 20mg/kg یا 1ml/15kg وزن بدن، 2 بار به فاصله 48 ساعت و به صورت عضلانی در ناحیه گردن.

موارد منع مصرف

  • در گاوهای نر بالغ که برای اهداف تولید مثلی در نظر گرفته میشوند، استفاده نگردد.
  • در گاوهایی که شیر آن به مصرف انسان میرسد، مصرف نشود.
  • در موارد ازدیاد حساسیت به ماده موثره یا سایر اکسیپیانتها تجویز نگردد.
  • این محصول باید همزمان با تست حساسیت نسبت به فلورفنیکل و درنظرگرفتن سیاستهای ضد باکتریایی رسمی و منطقهای به کار برده شود.

دوره پرهیز از مصرف:

  • گوشت: 37 روز.
  • شیر: اجازه مصرف در حیواناتی که شیر آن به مصرف انسانی میرسد، ندارد.

شرایط نگهداری: در دمای زیر 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

بسته بندی: ویال 100 و 250 میلی لیتری.

ساخت: شرکت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه.

توقف واردات

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری