پریددلتا

PRID DELTA

پروژسترون داخل واژنی در گاو

ترکيب:

Progesterone (vaginal delivery system)                                       1.55 g
Excipients qsp                                                                                   14 g

موارد مصرف: گاو: گاوها و تلیسه‏ ها.

جهت كنترل چرخه فحلی در گاوها و تليسه‌ها شامل:

 • همزماني چرخه فحلی در گاوهاي سيكليك كه به همراه پروستاگلاندين استفاده مي‌شود.        
 • القاء و همزماني چرخه فحلی در گاوهاي غيرسيكليك كه به همراه پروستاگلاندين و eCG (PMSG) استفاده مي‌شود.

دوز و نحوه مصرف:  به صورت داخل واژني به مدت 7 روز.

با استفاده ازاپليكاتور، پريد دلتا داخل واژن حيوان قرار داده شده و به مدت 7 روز در داخل واژن باقي می‏ماند.

● در گاو‌هاي سيكليك، پريد دلتا به همراه پروستاگلاندين استفاده شود. تزريق پروستاگلاندين 24 ساعت قبل از برداشت پريد دلتا صورت گیرد.

● در گاو‌هاي غيرسيكليك، پريد دلتا به همراه پروستاگلاندين و eCG  استفاده شود. تزريق پروستاگلاندين 24 ساعت قبل از برداشت پريد دلتا و تزريق eCG همزمان با برداشت آن صورت گیرد.

توصیه‏ هایی جهت استفاده صحیح

 • مراحل ضدعفوني: اپليكاتور بايد قبل و بعد از هر استفاده و نیز در هر حیوان تميز و با محلول آنتي‌سپتيك غيرمحرك ضدعفوني گردد.
 • روش استفاده و کارگذاری اپليكاتور: ابتدا قبل از کارگذاري پرید دلتا در اپليكاتور، آن را مقداري خم كرده و مطمئن شويد كه نخ در جاي مناسب خود قرار دارد. اپليكاتور را كمي با لوبريكنت مخصوص مامايي آغشته كنيد. قبل از کارگذاري اپليكاتور، ناحيه پرينه حيوان را تميز نمائید. به محض رسيدن اپليكاتور به انتهاي واژن، شاسي را فشار داده تا پرید دلتا آزاد شود.
 • اپليكاتور را به آرامی خارج کرده و مطمئن شويد كه نخ در قسمت بيروني لبه‌هاي فرج قرار گرفته است. در صورت لزوم نخ را مطابق با اندازه حيوان كوتاه كنيد.
 • خارج كردن پريد دلتا از واژن: 7 روز پس از کارگذاري، با كشيدن آهسته نخ، پريد دلتا را خارج كنيد.
 • زمان تلقيح مصنوعي: حيوانات بايد 56 ساعت پس از برداشت پريد دلتا تلقيح شوند.

دوره منع مصرف:

برای گوشت و امعاء و احشا و نیز برای شیر منع مصرفی وجود ندارد. در طي درمان، مصرف گوشت و شير براي مصرف انسان اشکالی ندارد.

احتیاط:

درمان پروژسترون به تنهايي بر اساس دوز پيشنهادي نمي‌تواند براي القاء فحلی و تخمک‏ گذاری در تمام گاوهای ماده‌ سيكليك كافي باشد. براي بهينه‌سازي پروتكل و حصول حداكثر نتايج بهتر است قبل از درمان پروژستروني، سيكل فعاليت تخمداني بررسي شود. حیوانات با وضعیت بدنی ضعیف به خاطر بیماری، تغذیه ناکافی یا فاکتورهای دیگر ممكن است پاسخ به درمان ضعيفی داشته ‌باشند. پيشنهاد مي‌شود كه فاصله بين زايمان و درمان با اين محصول حداقل 35 روز در نظر گرفته شود.  

موارد هشدار در هنگام استفاده:

 • در هنگام کارگذاری و برداشت پريد دلتا بايد از دستكش استفاده شود.

موارد منع مصرف:

 • در تليسه‌هاي نابالغ از نظر جنسی استفاده نشود.
 • تا 35 روز پس از زايش استفاده نشود.
 • در گاوهايي که بيماري‏های عفوني يا غيرعفوني دستگاه تناسلي دارند استفاده نشود.
 • در حیوانات آبستن استفاده نشود.

عوارض جانبي:

در طول دوره 7 روزه درمان ممكن است التهاب موضعي خفيف در ديواره واژن ايجاد شود كه به سرعت بعد از برداشت دستگاه تا زمان تلقيح و بدون مصرف هیچ گونه دارویی از بين مي‌رود و همچنین هيچ گونه اثر منفي بر روي باروري تلقيح و يا نرخ آبستني ندارد.

شرايط نگهداري: شرايط خاص نگهداري وجود ندارد.

عمر قفسه ‏اي محصول پس از باز شدن جعبه حاوي ساشه: 12 ماه

بسته‌بندي: هر بسته‌ حاوی 1 ساشه می‏ باشد.

ساخت: شركت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه

توقف واردات

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری