قرص جوشان الكترولیت، قند دكستروز، پلی‌فنل‌ها، ویتامین C

REFFERHY BOOST PLUS

قرص جوشان Refferhy Boost Plus كنسانتره‌ الكترولیتی، قند دكستروز، پلی‌فنل‌های عصاره انگور و ویتامین C است كه باعث افزایش دریافت آب، رهیدراتاسیون و تحریك اشتها به خصوص در مواقع استرس گرمائی می‌شود.

دكستروز:
قند ساده كه به سرعت متابولیزه شده و در دسترس قرار می‌گیرد.

الكترولیت‌ها:
جبران‌كننده الكترولیت‌هایی كه در جریان دهیدراتاسیون از دست رفته‌اند.

ویتامین C:
این ویتامین عموما در محیط محلول ناپایدار است بنابراین بعد از حل شدن باید بلافاصله مورد استفاده قرار گیرد. همراهی ویتامین C با عصاره انگور باعث افزایش پایداری این ویتامین می‌شود. 

پلی‌فنل‌های عصاره انگور:
این پلی‌فنل‌ها خصوصیات آنتی‌اكسیدانی قابل توجهی ‌دارند. یك گرم از این عصاره برابر 11 گرم توكوفرول استات و 25 گرم اسید اسكوربیك است. 

موارد مصرف:
بالانس الكترولیت‌ها، ترغیب به نوشیدن در طی دوره استرس به خصوص استرس گرمائی

تركیبات:
دكستروز 31/6 %، بی كربنات سدیم 17%، كلرید سدیم 3%، كلرید پتاسیم 3/2 %، استئارات منیزیم 0/8 %، ویتامین C 40%، عصاره انگور 4/4 %

آنالیز محتویات:
پروتئین 0%، چربی 0%، فیبر 0%، خاكستر 17/2%، رطوبت 8/8 %، سدیم 5/8 %، پتاسیم 1/6 %، كلراید 3/90%

دز و روش مصرف:
در طی دوره استرس گرمایی: یك قرص 100 گرمی به ازای 500 لیتر آب آشامیدنی به مدت 1 تا 2 روز  

بسته‌بندی:  
قرص جوشان 100 گرمی – بسته حاوی 6 عدد قرص

ساخت:
شركت New Born Animal Care فرانسه

توقف واردات

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری