قرص جوشان الكترولیت و قند دكستروز

REFFERHY BOOST

قرص جوشان Refferhy Boost كنسانتره‌ الكترولیتی و قند دكستروز است كه باعث افزایش دریافت آب، رهیدراتاسیون و تحریك اشتها می‌شود.

دكستروز: قند ساده كه به سرعت متابولیزه شده و در دسترس قرار می‌گیرد.

الكترولیت‌ها: جبران‌كننده الكترولیت‌هایی كه در جریان دهیدراتاسیون از دست رفته‌اند.

موارد مصرف:
بالانس الكترولیت‌ها، ترغیب به نوشیدن آب در ساعات اولیه پرورش، حمایت پرنده در طی دوره استرس

تركیبات: 7/47
%  دكستروز – 22% بی كربنات سدیم – 5/3% كلرید سدیم –  4% كلرید پتاسیم – 8/0%  استئارات منیزیم – 22% اسید سیتریك 

آنالیز محتویات:
پروتئین 0%، چربی 0%، فیبر 0%، خاكستر 7/21 %، رطوبت 8/11%، سدیم 4/7%، پتاسیم 1/2 %، كلراید 9/4 %

دوز و روش مصرف:

  • شروع دوره پرورش: در طی 2-1 روز اول 1 قرص ۱۶ گرمی برای ۱۰۰ لیتر آب 
  • دوره سازش و اختلالات گوارشی: در طی 2-1 روز 1 قرص ۱۶ گرمی برای ۱۰۰ لیتر آب

بسته‌بندی:  
قرص جوشان ۱۶ گرمی – بسته حاوی ۴۰ عدد قرص

 ساخت:
شركت New Born Animal Care فرانسه

توقف واردات