قرص جوشان الكترولیت و قند دكستروز

REFFERHY BOOST

قرص جوشان Refferhy Boost كنسانتره‌ الكترولیتی و قند دكستروز است كه باعث افزایش دریافت آب، رهیدراتاسیون و تحریك اشتها می‌شود.

دكستروز: قند ساده كه به سرعت متابولیزه شده و در دسترس قرار می‌گیرد.

الكترولیت‌ها: جبران‌كننده الكترولیت‌هایی كه در جریان دهیدراتاسیون از دست رفته‌اند.

موارد مصرف:
بالانس الكترولیت‌ها، ترغیب به نوشیدن آب در ساعات اولیه پرورش، حمایت پرنده در طی دوره استرس

تركیبات:

47/7% دكستروز – 22% بی كربنات سدیم – 3/5% كلرید سدیم –  4% كلرید پتاسیم – 0/8%  استئارات منیزیم – 22% اسید سیتریك 

آنالیز محتویات:
پروتئین 0%، چربی 0%، فیبر 0%، خاكستر 21/7 %، رطوبت 11/8%، سدیم 7/4%، پتاسیم 2/1 %، كلراید 4/9%

دز و روش مصرف:

  • شروع دوره پرورش: در طی 2-1 روز اول 1 قرص ۱۶ گرمی برای ۱۰۰ لیتر آب 
  • دوره سازش و اختلالات گوارشی: در طی 2-1 روز 1 قرص ۱۶ گرمی برای ۱۰۰ لیتر آب

بسته‌بندی:  
قرص جوشان ۱۶ گرمی – بسته حاوی ۴۰ عدد قرص

 ساخت:
شركت New Born Animal Care فرانسه

توقف واردات

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری