سینکروستیم

SYNCROSTIM

هورمون (PMSG) eCG

تركيب:

Lyophilisate vials contain:

  • Active Substance: Equine serum Gonadotrophin (eCG, formely Known as PMSG) 500 IU 
  • Solvent vial contains: Benzyl alchol  16.5mg/ml

Reconosit ituted solution for 1 dose of 2 ml contains: 

  • Active Substances: Equine serum Gonadotrophin (eCG, formely Known as PMSG) 500 IU
  • Exeipients: Benzyl alchol  33.0 mg

موارد مصرف:

  • در گاوها (گاوهای بالغ و تلیسه‏ ها) و گوسفند‏ان غیرسیکلیک (میش‏ های بالغ و بره میش‏ ها):
  • القاء و همزمانی فحلی و تخمک‏ گذاری. همراه با پروژستاژن‏ها استفاده شود.

خصوصیات فارماکودینامیکی:

گنادوتروپین کوریونیک اسبی (eCG) یک گلیکوپروتئین بزرگ مترشحه در خلال آبستنی در مادیان بوده و ساختار آن شبیه هورمون‏های گنادوتروپینی اندوژن LH و FSH می‏باشد.

eCG اثرات خود را بر روی گیرنده ‏های LH و FSH سلول‏های هدف که در گنادها هستند اعمال می‏کند: در ماده‏ ها، eCG از بلوغ فولیکل ‏های تخمدان با تحریک رشد و تکامل فولیکل ‏های آنترال حمایت می‏کند. در گوسفند و نیز در گاو‏های ماده غیرسیکلیک، استفاده از eCG پس از همزمانی فحلی با پروژستاژن توصیه می ‏شود: eCG بلوغ فولیکل و میزان تخمک‏ گذاری را بهبود داده و اجازه همزمانی تخمک ‏گذاری را می ‏دهد.

واکنش ‏های نامطلوب:

eCG در ساير حيوانات به غير از تک‏سمیان، يك پروتئين اگزوژن محسوب مي‌شود.  بنابراین، ممکن است واکنش‏ های آنتی ‏ژن-آنتی ‏بادی ایجاد شود. در موارد بسیار نادر، تزریقات مکرر eCG می ‏تواند باعث شوک آنافیلاکسی شود. در صورت مشاهده هرگونه اثرات جدی یا اثراتی که در این مجموعه ذکر نگردیده است به دامپزشک خود اطلاع دهید.

گونه‏ های هدف: گاو و گوسفند.

روش، دوز و نحوه مصرف: تزريق عضلاني.

500IU از پودر ليوفيليزه eCG را با 2ml حلال حل كرده و تا حل شدن كامل، آن را به هم زده تا محلول يكنواختي به‌دست آيد. هورمون فوق بايد پس از خارج كردن پروژسترون داخل واژنی تزريق شود. هورمون eCG را پس از حل کردن بلافاصله باید استفاده کرد. 

دوره پرهيز مصرف: ندارد. هم‌چنين در طي درمان مصرف گوشت و شير براي انسان مشكلي ندارد.

موارد هشدار:

در زمان آبستني استفاده نشود. در مواردي كه شوك آنافيلاكتيك رخ مي‌دهد بايد درمان‌هاي علامتي (آدرنالين و يا كورتيكواستروئيدها) صورت گيرد. احتياطات لازم در هنگام مصرف رعايت شود. در موارد تزريق تصادفي به كاربر اقدامات پزشكي فوري الزامي است و پس از هر بار استفاده دست‌ها به خوبي شسته شوند. در مواردي كه محصول فوق بيشتر از دز توصیه شده تجويز گردید احتمال دوقلوزایی در گاو و سه قلوزايي در گوسفند افزايش می يابد.

شرايط نگهداري:

  • دور از دسترس كودكان نگه‌داري شود. بين 8-2 درجه سانتیگراد و دور از نور خورشيد نگهداری شود.

عمر قفسه‌اي بعد از باز شدن درب حلال: 28 روز.

بسته‌بندي: ويال‌ 500IU

ساخت: شركت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری