تنالین

TENALINE ® 20% L.A

آنتی بیوتیك تزریقی اكسی‏ تتراسایكلین 20% (طولانی اثر)

تركیب: 

Oxytetracycline (as base) 20g
Excipient qsf 100ml

موارد مصرف:

گاو، گوسفند، بز:

درمان بیماری‌های عفونی ناشی از میكروارگانیسم‌های حساس به اكسی‏ تتراسایكلین مانند: 

  • بیماری‏های تنفسی.
  • بیماری‏های ادراری-تناسلی.
  • بیماری‏های اندام حرکتی.
  • کراتوکونژیکتیویت در گاو.

نحوه و دوز مصرف:

  • تزریق عضلانی به صورت تک دوز.
  • 1ml/10kg وزن بدن. حداکثر حجم تزریق در یک محل برای گاو 20ml و برای گوسفند و بز  5ml می‏باشد.

زمان پرهیز از مصرف:

  • گوشت: 21 روز.
  • شیر: 7 روز (14 بار دوشش).

احتیاط

  • ممکن است واکنش جزئی و موقتی در محل تزریق ایجاد شود. بنابراین، پیشنهاد می‏شود که مراقب حجم تزریق در یک محل بود. در موارد نارسایی کلیه با احتیاط استفاده شود.

شرایط نگهداری: در بسته‌بندی اصلی، دور از نور و در دمای زیر 25 درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. 

بسته‌بندی: ویال 100 میلی‌لیتری.

ساخت: شركت CEVA SANTE ANIMALE  فرانسه.

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری