ضد عفونی‌كننده

TH5

ضد عفونی‌كننده وسیع‌الطیف تركیبات آمونیوم چهار ظرفیتی + گلوتارآلدئید

تركیبات: 

 • Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride:        327.50 g
 • Glutaraldehyde:                                                   100.00 g
 • Excipients q.s:                                                      1 liter

دوز و موارد مصرف:
ضد عفونی اماكن، وسایل حمل و نقل و كلیه وسایل مورد استفاده در پرورش دام و طیور از 1/0 درصد تا 5/0 درصد 

سایر موارد استفاده:

 • آماده‌سازی غذای حیوانات و وسایل حمل و نقل خوراك حیوانات
 • نگهداری و انبار و حمل و نقل محصولات نباتی 
 • نگهداری و انبار و حمل و نقل محصولات دامی (كشتارگاهی) و محصولات لبنی 

اثربخشی اختصاصی TH5 بر روی گونه‌های: 

 • Salmonella typhimurium, enteritidis, hadar, infantis, senftenberg and virchow, Campylobacter jejuni, Ornithobaetcrium rhinotracheale, Pasteurella multocida         باغلظت 1/0 درصد                     
 • Salmonella gallinarum     با غلظت 2/0 درصد   
 • Staphylococcus aureus, Streptococcus suis   با غلظت 05/0 درصد   
 • Orthomyxovirus (AI), Herpesvirus (MD)     باغلظت 1/0 درصد            
 • Coronavirus (IB), Paramyxovirus (ND)               باغلظت 2/0 درصد
 • Birnavirus (IBD), Picornavirus (FMD)   با غلظت 5/0 درصد  
 • Aspergillus fumigatus             با غلظت 5/0 درصد        
 • پیشگیری از بیماری‌های با منشأ باكتریایی: 1/0 درصد (بجز عامل توبركلوزیس)
 • پیشگیری از بیماری‌های با منشأ ویروسی: 5/0 درصد (حتی شامل ویروس تب برفكی)

روش‌های مصرف: 

 • اسپری: 3/0 لیتر از محلول 5/0 درصد برای هر مترمربع (با قابلیت استفاده توسط دستگاه اسپری كف ساز) 
 • غوطه وری: محلول 5/0 درصد (500 میلی‌لیتر ضد عفونی‌كننده در هر 100 لیتر آب)
 • حوضچه‌های ورودی: محلول 5/0 درصد (500 میلی‌لیتر ضد عفونی‌كننده در هر 100 لیتر آب)
 • مه پاشی گرم (گاز دادن): 3/1 میلی‌لیتر از ضدعفونی‌كننده برای هر مترمكعب به مدت 60 یک ساعت و 24 تا 48 ساعت قبل از ورود حیوانات باید انجام شود.

موارد احتیاط: 

 • در صورت استشمام و یا خوردن ضدعفونی‌كننده اندام‌ها دچار سوختگی می‌شوند.
 • در مكان‌هایی با تهویه خوب نگهداری شود.
 • از استشمام گاز یا بخار آن جلوگیری شود.
 • در صورت تماس با چشم بلافاصله با آب فراوان شسته و از توصیه‌های پزشكی استفاده گردد.
 • درصورت آلودگی، لباس‌ها تعویض شوند.
 • در موقع استفاده از لباس و دستكش محافظ استفاده شود.
 • در صورت عدم تهویه مناسب محیط از ماسك محافظ استفاده شود.
 • از رهاسازی بی مورد در محیط اجتناب شود.
 • تایید شده توسط دامپزشكی فرانسه تحت شماره 00264 مورخ 2/ فوریه/2006 به منظور پیشگیری از بیماری‌های مسری و واگیردار

روش نگهداری:

 • قابل نگهداری در دمای محیط
 • در بسته‌بندی اصلی و به صورت بسته تا زمان تاریخ مصرف نگهداری شود.

بسته‌بندی:
1 و 5 لیتری

ساخت:
شركتTHESEO فرانسه

توقف واردات

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری