تيامولين

TIAMVET® 12.5%

محلول خوراکی آنتی بيوتيک

ترکيب: 

Tiamulin Hydrogen Fumarate:     125.0
Excipients qsf:                              1 lit

مکانيسم اثر:

 • تيامولين هيدروژن فومارات يک آنتي‌ميكروبيال نيمه سنتتيک و باکتريواستات است و به وسيله مداخله و ممانعت در سنتز پروتئين در باکتري باعث جلوگيري از رشد و فعاليت آنها مي‌شود.

موارد مصرف:

 • تيامولين در کنترل و درمان مايکوپلاسموز طيور (CRD) مؤثر مي‌باشد و در مورد عفونت‌هاي ناشي از باکتري‌هاي گرم مثبت حساس به تيامولين مانند برخي عفونت‌هاي استافيلوکوکي، استرپتوکوکي و نيز باکتري‌هاي گرم منفي مانند کلبسيلا، پاستورلا و تعدادي از اسپيروکت‌ها و هموفيلوس‌ها داروي کاملا مؤثري مي‌باشد. 

موارد منع مصرف:

 • مصرف تيامولين با يونوفورهاي ضد کوکسيديوز نظير سالينومايسين، موننسين و ناراسين باعث عوارض جدي مثل توقف رشد و فلجي مي‌شود. لذا از تجويز آنها حداقل 7 روز قبل و بعد از تيامولين خودداري شود. 

مقدار و روش مصرف:

 • محلول خوراکي و از راه آب آشاميدني مصرف گردد. 
 • مقدار 20-10 ميلي‌گرم ماده مؤثره تيامولين هيدروژن فومارات معادل 160-80 ميلي‌ليتر از محلول تياموت به ازاي هر 1000 کيلوگرم وزن زنده و به مدت 3 روز توصيه مي‌شود.

هشدار:

 • تنفس انسان در فضاهاي حاوي ذرات تيامولين جايز نيست. 
 • به منظور جلوگيري از تماس با پوست و مخاط چشم انسان حين استفاده از محلول غليظ تيامولين، استفاده از دستکش و ماسک ايمني توصيه مي‌گردد. در صورت تماس پوست با محلول غليظ تيامولين، شستشوي با آب فراوان ضروري است.

زمان پرهيز از مصرف: 

 • گوشت طيور:  2 روز
 • تخم‌مرغ: ندارد

عوارض جانبی:

 • در غلظت‌هاي بالا و بيشتر از دز توصيه شده ممکن است علائمي از مسموميت و کاهش دريافت آب مشاهده گردد. در اين صورت آب حاوي دارو را قطع کرده و آب خالص در اختيار طيور قرار دهيد. با مقادير توصيه شده هيچ‌گونه عوارض جانبي در طيور بروز نخواهد کرد.

نگهداري:

 • درمحل خشک و خنک نگهداري شود.
 • بعد از بازکردن بطري محتويات تا 3 ماه قابل استفاده مي‌باشد و در صورت مخلوط نمودن با آب، محلول حاوي دارو تا 24 ساعت قابل استفاده مي‌باشد.

بسته‌بندي:

بطري 1 ليتري

ساخت:

شرکت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری