واکسن زنده حامل نوترکیب آبله و مایکوپلاسما گالی سپتیکوم

VECTORMUNE® FP-MG

واکسن زنده جهت ایمنی‌زایی فعال طیور در مقابل بیماری آبله و مایکوپلاسما گالی سپتیکوم

ترکیب و توضیح:
واکسن نوترکیب حامل VECTORMUNE® FP MG یک واکسن زنده حاصل از تکنولوژی مهندسی ژنتیک با حامل FP است که آنتی‌ژن اصلی جهت ایجاد حفاظت علیه بیماری مایکوپلاسما را بیان می‌کند این واکسن به صورت زنده لیوفیلیزه تهیه شده است. این واکسن به صورت تلقیح داخل تخم‌مرغی و یا تلقیح در نسوج پرده بالی توصیه می‌شود.

موارد مصرف:

 • جهت ایمن‌سازی فعال طیور در مقابل بیماری آبله و مایکوپلاسما گالی سپتیکوم
 • این واکسن به صورت تلقیح داخل تخم‌مرغی در سن 19-18 روزگی جنینی و یا تلقیح در نسوج پرده بالی در جوجه‌ها از سن یک هفته تا حداقل یک هفته قبل از شروع تخم‌گذاری علیه بیماری آبله و مایکوپلاسمای طیور توصیه می‌شود.

دز و نحوه مصرف:
قبل از واکسیناسیون دستورالعمل آماده سازی واکسن و نحوه اجرای واکسیناسیون به درستی مطالعه گردد. به منظور تلقیح داخل تخم مرغی می‌باید بر اساس حجم تزریق دستگاه میزان حلال را برای هر دز محاسبه نمود (0/05 یا 0/1 میلی‌لیتر). عدم رعایت مفاد دستورالعمل دستگاه ممکن است موجب آسیب به واکسیناتور، افزایش مرگ و میر در جنین تخم مرغها و نهایتا کاهش جوجه درآوری گردد. در روش تلقیح در نسوج پرده بالی به ترتیب ذیل عمل کنید. 

روش تلقیح در نسوج پرده بالی:

 • جهت تهیه محلول واکسن، حلال همراه را تا حجم 4\3 ویال واکسن اضافه کنید سپس سوسپانسیون به‌دست آمده را به باقی مانده حلال بیفزائید. واکسن توسط اپلیکاتور دو شاخه موجود در بسته‌بندی واکسن، در نسوج بال تلقیح می‌شود. برای این منظور اپلیکاتور را در داخل محلول واکسن فرو برده سپس آن را در سمت زیر بال در ناحیه بدون پر، داخل پوست وارد کنید. اپلیکاتور طوری طراحی شده که یک دز واکسن در قسمت ناودانی آن جمع می‌شود. سوزن را قبل از خارج کردن از ویال مختصرا با لبه داخلی بطری تماس دهید و با این کار مانع از ضایعات واکسن شوید. برای هر مورد تلقیح، فروبردن اپلیکاتور به داخل محلول واکسن الزامی است.
 • کنترل واکسیناسیون با مشاهده ناحیه متورم در محل تلقیح طی 7 تا 10 روز پس از واکسیناسیون انجام شود. واکنش موضعی در محل تلقیح نشانه موفقیت در واکسیناسیون می‌باشد. 

توجه: 

 • قبل از این واکسن جوجه‌ها نباید واکسن آبله دریافت کرده باشند.
 • حداقل 4 هفته قبل از شروع تخم‌گذاری از این واکسن استفاده نشود.
 • این واکسن 21 روز قبل از کشتار استفاده نشود.
 • حفظ اثربخشی واکسن ارتباط مستقیمی با روش آماده سازی آن و اجرای واکسیناسیون دارد.
 • ایمنی فوق تنها در طیور سالم و خوب رشدیافته حاصل می‌شود.
 • تمام طیور باید طبق دستورالعمل مذکور و هم‌زمان یک دز کامل از واکسن را دریافت دارند.
 • تمام ویال‌های خالی و مقادیر مصرف نشده واکسن را معدوم نمایید. 
 • هر سری ساخت از این واکسن بر اساس آزمایشات داخلی سایت سازنده و نیز همزمان توسط U.S.D.A آزمون‌های استاندارد مربوط به خلوص، استریلیتی، بی خطری، توان و اثربخشی را می‌گذرانند.

شرایط نگهداری:

 • همواره در دمای 8-2 درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.
 • نگهداری نامناسب ممکن است باعث از بین رفتن توانایی واکسن شود.

بسته‌بندی:
ویال‌های 1000 دزی همراه با حلال و اپلیکاتور تلقیح

ساخت:
سایت CEVA-BIOMUNE کانزاس – آمریکا بخش تولید فرآورده‌های بیولوژیک شرکت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری