واکسن نوترکیب با وکتور هرپس ویروس بوقلمون

Vectormune® ND

ژن فیوژن ویروس بیماری نیوکاسل به داخل ژنوم هرپس ویروس بوقلمون وارد شده است.

Vectormune® ND چیست؟

Vectormune® ND یک واکسن نوترکیب با وکتور هرپس ویروس بوقلمون (HVT) می باشد که ژن فیوژن (F) ویروس بیماری نیوکاسل به داخل ژنوم هرپس ویروس بوقلمون وارد شده است.

اصلی ترین فاکتورهای ساختاری کلیدی این واکسن محل ورود ژن و همچنین نوع پروموتور انتخاب شده می باشد که بعنوان دارایی های معنوی شرکت سوا ثبت شده اند و هر دو نقش بسزایی در بیان هر چه بیشتر ژن F نیوکاسل روی سطح وکتور دارند.

ویروس HVT مورد استفاده جهت ورود و بیان ژن F نیوکاسل برای دهه های متوالی بعنوان یک ویروس بی خطر و بسیار پایدار شناخته شده و برای واکسیناسیون ماکیان علیه بیماری مارک استفاده می شود. سویه بخصوص ویروس بیماری نیوکاسل مورد استفاده و میزان پاساژ ویروس نهایی که برای ساخت واکسن Vectormune® ND استفاده شده است هر دو برای اطمینان از تکثیر ویروس واکسن در بدن پرنده و بیان بسیار قوی ژن F در ویروس وکتور و متعاقب آن ایجاد محافظت قوی و سریع علیه بیماری نیوکاسل ضروری هستند.

پروتئین F (Fusion) اپی توپی در سطح ویروس بیماری نیوکاسل است که چسبیدن ویروس به سلول هدف و نفوذ به آن را تسهیل می کند. این پروتئین نه تنها بعنوان فاکتور حدت ویروس بلکه همزمان بعنوان آنتی ژن اصلی القا کننده ایمنی محافظت کننده نیز مطرح می باشد.

از اینرو زمانیکه ایمنی علیه پروتئین F ایجاد شود، ویروس بیماری نیوکاسل دیگر نمی تواند به راحتی سلول ها را آلوده کرده و متعاقب آن آسیب ایجاد کند. با همین توضیحات می توان به دلیل اثربخشی بسیار بالا Vectormune® ND پی برد.

Vectormune® ND چیست؟

صنعت طیور در سالهای اخیر تغییرات سریعی را در خود داشته است و به همین منظور چالش های پیشرو این صنعت نیز به میزان قابل توجهی در طول این سالها افزایش پیدا کرده است. در این شرایط جدید میزان کارآمدی محصولات برای تولیدکنندگان به یک استراتژی حیاتی تبدیل شده است.

امروزه تولید بیشتر با صرف منابع کمتر در شرایط محیطی چالش برانگیز ضروری است. بعلاوه، فشار بالای بیماری ها، تولید متراکم در فارم های قرار گرفته در مناطق بسیار پرتراکم، نیروی کارگری غیر ماهر، فشارها برای کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها و سایر عوامل بعنوان چالش های روزمره ای هستند که این صنعت با آن مواجه است.

 Vectormune® ND بعنوان بهترین راهکار برای کنترل بیماری نیوکاسل در مناطقی می باشد که سایر واکسن های نیوکاسل به دلایل زیر کافی نیستند:

  • تداخل با ایمنی مادری
  • چالش های موجود در واکسیناسیون
  • اثرات جانبی
  • چرخش ویروس

کارایی واکسن Vectormune® ND

زمان شروع ایمنی

پاسخ آنتی بادی به Vectormune® ND (شامل انواع IgG، IgM و IgA) در پرنده های SPF در سن 9 تا 12 روز پس از واکسیناسیون شناسایی می شود (Rauw et al., 2012).
پاسخ ایمنی به واکسن Vectormune® ND فقط شامل آنتی بادی های موجود در جریان خون نمی شود و شامل پاسخ ایمنی لوکال هم می شود (Rauw et al., 2010). پاسخ آنتی بادی به واکسن Vectormune® ND با استفاده از آزمون های HI و الایزا F نیوکاسل قابل ردیابی می باشد.
متعاقب واکسیناسیون در یک روزگی و در حضور ایمنی مادری پاسخ آنتی بادی به وضوح در حوالی سن 21 تا 28 روزگی در مقایسه با گروه کنترل قابل تفریق بوده است. اگر هیچ واکسن زنده ای استفاده نشود با یک روش سرولوژیکی ساده می توان بین پرنده های واکسینه و پرنده های چالش شده با ویروس فیلد تفکیک ایجاد نمود.

طول مدت ایمنی

بطور حتم طول مدت ایمنی یک از ویژگی های چشمگیر این واکسن می باشد.
بدنبال یک بار واکسیناسیون با Vectormune® ND در جوجه کشی (یک روزگی) پرنده های تخمگذار تا حداقل 72 هفته علیه علائم بالینی، تلفات و افت تولید محافظت می شوند (Palya et al., 2012c). در شرایط مرسوم بمنظور دستیابی به عملکردی مطلوب و نه قابل مقایسه با عملکرد Vectormune® ND به حداقل 2 تا 4 واکسن کشته و 5 تا 7 واکسن زنده نیاز است.

کاهش دفع ویروس

Vectormune® ND یک واکسن رفرانس ثابت شده برای کاهش انتقال بیماری نیوکاسل می باشد.
Vectormune® ND یک ابزار قدرتمند برای شکستن چرخه انتقال ویروس نیوکاسل در بین پرنده های موجود در یک سالن و همچنین در بین فارمهای قرار گرفته در یک منطقه با تراکم جمعیت طیور بالا می باشد. از اینرو، واکسن Vectormune® ND می تواند در پیشگیری از شیوع و همچنین کنترل بیماری نیوکاسل در یک منطقه و محافظت از عملکرد گله ها بسیار کمک کننده است.

استراتژی واکسیناسیون

محافظت ایجاد شده توسط واکسن Vectormune® ND نیازمند تکثیر HVT وکتور در بدن پرنده بوده و این امر چند روزی زمان می برد. بطور روتین ظرف سه هفته ابتدایی زندگی پرنده به تدریج ایمنی توسط این واکسن القا می شود.

از اینرو، در کشورهایی که بیماری نیوکاسل اندمیک می باشد، بمنظور ایجاد محافظت زودهنگام استفاده از یک واکسن زنده تخفیف یافته نیوکاسل در کنار Vectormune® ND در روز اول در جوجه کشی توصیه می شود. به جهت پیشگیری از آسیب به مخاطات سیستم تنفسی توصیه می شود که از واکسن های نیوکاسل مبتنی بر سویه های آپاتوژن انتروتروپ نیوکاسل مثل Phy.LMV.42 موجود در واکسن های Cevac® Vitapest (واکسن نیوکاسل تنها) و Cevac® Vitabron (دوگانه نیوکاسل و برونشیت) استفاده شود.

در صورتیکه منطقه ای با ریسک پائین نیوکاسل باشد، با حذف واکسن های زنده نیوکاسل می توان به سلامت کلی دستگاه تنفس پرنده کمک نمود و بدنبال آن احتمال استفاده از آنتی بیوتیک ها را نیز کاهش داد.

با سالها تحقیق بر روی واکسن Vectormune® ND، معتقدیم که این واکسن یک انقلاب ایجاد کرده است.

واکسن Vectormune® ND رهیافت محافظت در برابر بیماری نیوکاسل در فیلد را تغییر داده است و بعنوان یک ابزار قدرتمند و کارآمد برای کنترل این بیماری مهم صنعت طیور محسوب می شود.

دامنه محافظت

Vectormune® ND کارایی بالائی علیه ژنوتیپ های مختلف بیماری نیوکاسل دارد.

 

با استفاده از Vectormune® ND محافظت کاملی علیه چالش با دوز بالای سویه های مختلف ویروس بیماری نیوکاسل متعلق به ژنوتیپ های مختلف از جمله ژنوتیپ II (Texas GB strain, B1B1 strain)، ژنوتیپ IV (Herts 33 strain)، ژنوتیپ V (Mexican Chimalhuacan stain) و ژنوتیپ VII (سویه های متعدد) مشاهده شده است.

ساپورت Vectormune® ND

بعنوان Ceva-سواپارس، ایمن سازی صحیح هر پرنده هدف نهایی ما می باشد. بنابراین، در کنار تامین بهترین واکسن ها با خدمات متناسب نیز مشتریان خود را پشتیبانی می کنیم.

از سال 2009، دستور العمل C.H.I.C.K Program (Ceva Hatchery Immunization Control Keys) در بیش از هزاران واحد جوجه کشی در سراسر دنیا توسط تیم کارشناسی سوا اجرا می شود. هدف از اجرای این دستورالعمل اطمینان از دریافت یک دوز کامل واکسن توسط هر پرنده می باشد.

Veterinary Services (خدمات دامپزشکی) نیز بعنوان ستون بسیار قوی  Ceva-سواپارس در مانیتورینگ نحوه ایمن سازی پرنده ها و همچنین بررسی تغییرات و دینامیک بیماری ها در فیلد می باشد.

از سال 2010، با Linilog® (Liquid Nitrogen Logistics)، بعنوان یک سرویس end-to-end، راه حلهای مورد نیاز برای حفظ یکپارچگی زنجیره انتقال واکسن و حفاظت از افراد دخیل در آن را ارائه نمودیم.

Vectormune®ND حداکثر محافظت و کاهش دفع ویروس بدون ایجاد عوارض جانبی را فراهم نموده و به همراه خدمات برجسته Ceva- سواپارس راه حل کاملی برای کنترل بیماری نیوکاسل ارائه نموده است و سودآوری و آرامش ذهنی بیشتری را برای پرورش دهنده های طیور به ارمغان می آورد.

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری