اخبار و رسانه

سواپارس، تامین کننده دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دام و طیور

آنفلوانزای پرندگان

گردآوری مجموعه ای از اطلاعات بالینی و یافته های ماکروسکوپی و میکروسکوپی مشاهده شده در گونه های مختلف پرندگان درگیر در این همه گیری

تالیف: ایلاریا کاپوآ و فرانکو موتی نلی

ترجمه : دکتر جعفر پازانی و دکتر پروانه حصاری

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری