صفحه اصلی
Home
| درباره ما
About Us
| محصولات
Products
| رویدادها
Events
| نشریات
Publications
| واحد فروش
Sales Department
| تماس با ما
Contact Us
| دعوت به همکاری
Cooperation
بخش طیور   >   واکسیناسیون در فارم
معرفی و استراتژی (Introduction of Strategy)
فیلم واکسیناسیون (Vaccination Film)
نحوه آماده سازی واکسن (Handling & Preparation Vaccine)
نحوه راه اندازی دستگاه (Setup, Operation and Cleaning)
نظارت و بازرسی (Control & Monitoring)