صفحه اصلی
Home
| درباره ما
About Us
| محصولات
Products
| رویدادها
Events
| نشریات
Publications
| واحد فروش
Sales Department
| تماس با ما
Contact Us
| دعوت به همکاری
Cooperation
بخش طیور   >   پرسش و پاسخ فنی

پرسش: 

آیا می توان با رعایت دقیق و کامل اصول بهداشت و امنیت زیستی از بیماری گامبورو پیشگیری نمود؟

پاسخ:

از آنجاکه ویروس بیماری گامبورو در محیط بسیار مقاوم است با رعایت اصول امنیت زیستی هرگز نمی توان بطور کامل ویروس را حذف نمود و صرفا کمک به کاهش میزان ویروس در مرغداری می ­کند بنابراین همواره به ابزاری دیگر نظیر واکسیناسیون نیاز است. 

_______________________________________________________________________________

پرسش:

چرا واكسن زنده حامل نوتركيب نيوكاسل Vectormune HVT NDV با بهره‌ گیری از آنتی ژنF، تيتر سرمي قابل اندازه گيري در آزمايش HI ایجاد مي كند؟

پاسخ:

پروتئين (Fusion Protein) F و پروتئين(Hemagglutinin Neuraminidase) HN  پاراميكسوويروس ها با هم در ارتباط هستند و اثرات متقابل و نزديكي بر روي هم و در سطوح پوشش ويروس دارندد. مولكول‌هاي IgG آنتيF ناشي از واكسن Vectormune HVT NDV با پروتئين F سطح ويروس باند مي شود و دسترسي پروتئين HN به سلول هاي قرمز خوني را بلوك كرده و بنابراين موجب ممانعت از هموگلوتيناسيون ويروس مي شوند. در مورد اينكه آنتي بادي هاي منوكلونال آنتي Fبه ویروس ND یک تیتر.HIنشان مي دهد به نظرمی آید كه آنتی بادي آنتي F به روي فعل و انفعالات بين مولكول هاي F و HN اثر مي گذارد و در نتيجه يك فعاليت HI آشكار مي گردد. 

 

نام :

عنوان :

تلفن :

ایمیل :

طرح سئوال یا مشاوره :


  |